Определение №60475/20.07.2021 по дело №1611/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60475

  гр. София, 20.07.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на първи юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  изслуша докладваното от съдия Николова т.д. № 1611 по описа за 2020г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Т. В. В. и В. В. В. срещу решение № 752/14.04.2020г. по в.гр.д. № 3689/2019г. на Софийски апелативен съд, Гражданска колегия, 1 състав. С него е потвърдено решение № 3443/14.05.2019г. по гр.д. №1174/2015г. на Софийски градски съд, I – 12 състав, в частта, с която са отхвърлени предявените от касационните жалбоподатели против ЗАД „Алианц България“ АД искове с правно основание чл.226, ал.1 от КЗ /отм./ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техния баща В. В. В., настъпила при ПТП на 12.05.2012г., в размер на сумата от по 120 000 лв. за всеки от тях.

  В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е недопустимо, тъй като съдът се е произнесъл относно липсата на противоправно поведение на водача на лекия автомобил, при нерелевирано в този смисъл възражение. Наред с това считат, че въззивното решение е неправилно, тъй като безспорно са установени елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане – противоправно деяние и причинно – следствена връзка между него и настъпилите вреди. Поддържат, че съдът неправилно е приложил чл.15 от НК. В тази връзка излагат съображения, че ответникът не е оборил презумпцията за вина по чл.45, ал.2 от ЗЗД, като не се събрани доказателства, които по безспорен начин да установяват, че за водача К. са съществували обективни или субективни пречки да предположи, че е възможно водачът на ППС В. В. да навлезе в кръстовището, още повече, че поведението му е било проследимо за дълъг период на движение. Твърдят, че водачът К. е можела да възприеме движещото се ППС – каруца, от далечно разстояние и да съобрази поведението си с него. Правят оплаквания, че съдът превратно е тълкувал показанията на свидетеля В. Н., като е приел, че свидетелят е имал панорамна видимост към мястото на произшествието, а релефът на местността не е давал възможност за добра видимост от близко разстояние, което пряко противоречи на изводите на автотехническата експертиза. Поддържат, че аргументацията на въззивния съд противоречи на основния принцип относно началния момент на възникване на опасност за движението - не навлизането на пешеходеца на пътното платно, а в по – ранен момент, когато от поведението му очевидно личи, че ще навлезе в пътното платно, където се движи пътното превозно средство. Този принцип според касаторите следва да се приложи и в конкретния случай, макар че пострадалият не е пешеходец. Считат за доказан обема на претърпените неимуществени вреди. Молят да се отмени въззивното решение и ответникът да бъде осъден да заплати претендирания размер на обезщетението за неимуществени вреди. Претендират и присъждане на разноски.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК касационните жалбоподатели поддържат основанията по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 и ал.2, предл.2 и 3 от ГПК за достъп до касация. Сочат като обуславящи следните материалноправни и процесуалноправни въпроси: 1/ Следва ли въззивният съд да отговори на всички оплаквания и доводи във въззивната жалба?; 2/Трябва ли въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да формира свои самостоятелни фактически и правни изводи по съществото на спора и да ги изрази писмено в мотивите към решението си?; 3/ Чия е доказателствената тежест за оборване на законова презумпция за вина и приложение на чл.15 от НК и следва ли да бъде проведено пълно обратно доказване?; 4/ Въпрос относно началния момент на възникване на опасност за движението и дължимото от водача на МПС поведение, вкл. при наличие на животни по пътя; 5/ Следва ли при постановяване на въззивното решение да

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари