Определение №60475/10.06.2021 по дело №1210/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60475

  гр. София, 10.06.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на десети юни, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: EМИЛ ТОМОВ

  Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 1210 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ищеца П. Ц. Т. срещу решение № 407 от 23.11.2020г. по в. гр. дело № 664/2020г. на Великотърновски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 140 от 05.06.2020г. на Горнооряховския районен съд, с което са отхвърлени предявените от касатора срещу „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД искове с правни основания чл. 344, ал. 1, т. 1- т. 3 КТ.

  Жалбоподателят поддържа, че въззивното решение е неправилно поради допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони, като моли то да бъде отменено и вместо него да бъде постановено ново решение, с което уволнението му да бъде отменено като незаконно и да му бъде изплатено обезщетение за оставането без работа за периода 07.11.2019г. – 07.05.2020г..

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, при едновременното бланкетно позоваване на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК, без да извежда какъвто и да било въпрос, касаторът цитира решение № 193 от 28.11.2019г. по гр.д. № 767/2019г. на ВКС, IV – то г.о., като твърди, че въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС.

  Ответникът по касационната жалба - „БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД подава писмен отговор в законния преклузивен срок, в който поддържа становище за отсъствие на основания за допускане на касационното обжалване и за неоснователност на касационната жалба. Претендира сторените в настоящото производство съдебно – деловодни разноски.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, приема по допустимостта на касационното обжалване следното:

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна и срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт по искове с правни основания чл. 344, ал. 1, т. 1 – т. 3 КТ, т.е. тя е допустима.

  Исковото производство е образувано по исковата молба на П. Ц. Т., в която ищецът твърди, че със заповед № 2057/ 07.11.2019г., получена от него на 12.11.2019г., е прекратено трудовото му правоотношение с ответника на основание чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ. Счита заповедта за незаконосъобразна, тъй като предхождащото я предизвестие на работодателя не съставлява основание за прекратяване на трудовоправната връзка, не е спазен срокът на предизвестието, защото то не му е връчвано, уволнителната заповед е немотивирана, поради което уволнението му е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, а той да бъде възстановен на предишната работа, както и да му бъде изплатено обезщетение за оставането без работа за периода 07.11.2019г.-20.01.2020г..

  За да потвърди решението на Горнооряховския районен съд, с което исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1 - т. 3 КТ са отхвърлени, Великотърновски окръжен съд е приел за установено по делото, че ищецът е работил при ответника по силата на трудов договор, сключен на 27.12.2018г., изпълнявайки длъжността „сътрудник охрана”, както и че към датата на сключване на трудовия договор служителят е бил придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Позовал се е на представените в първата инстанция документи, издадени от ТП – Велико Търново на НОИ, удостоверяващи отпускането на ищеца на пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 02.01.2013г.. Приел е също, че ответникът е изпратил до ищеца предизвестие и заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, като и в двата документа се е позовал на основанието по чл. 328, ал.1, т.10б КТ, като те са получени от ищеца с известия за доставяне, приложени по делото, съответно на 07.10.2019г. и на 12.11.2019г.. Въз основа на така установените правнорелевантни факти, въззивният съд е счел, че възрастта на ищеца, трудовият му стаж и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари