*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен с Решение №60282/16.12.2021 по дело №663/2021


Класификация


Анотация

Въпрос
Може ли всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст както в диспозитива, така и в мотивите на решението, да съставлява основание за поправка на очевидна фактическа грешка, включително грешките в пресмятането?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Василка Илиева, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 663 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационни жалби на Е. К. Б.-П., чрез пълномощника й адв. Б. Г. срещу решение от 24.04.2020 г. по в.гр.д. № 16553/2018 г. на Софийски градски съд в частта, с която е отменено частично решение от 23.07.2018 г. по гр.д. № 47252/2017 г. на Софийски районен съд и вместо него е постановено друго, с което предявения от касаторката срещу Медицински Университет-София иск с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД вр. чл.24, ал.4 от Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването /отм./ е отхвърлен за сумата от 1 440 лв., т.е. за разликата над 11 600 лв. до пълния предявен размер от 13 400 лв., претендирана като възнаграждение за извършена по време на обучението й за придобиване на специалност през периода м.06.2014 г. – м. 12.2015 г. лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи, ведно със законната лихва от 13.07.2017 г. до окончателното изплащане, както и срещу решение от 22.10.2020 г., постановено по същото дело, с което е оставена без уважение молба на касаторката с правно основание чл.247 ГПК за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решението от 24.04.2020 г.

Мотиви

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение констатира, че касационните жалби са подадени в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и са насочени срещу съдебни актове, които подлежат на касационно обжалване.

Касаторът поддържа, че решението от 24.042020 г. е очевидно неправилно, тъй като единствената причина за частично отхвърляне на иска е допусната от съда аритметическа грешка при изчисление на размера на дължимото възнаграждение за претендирания период и съответно иска допускането му до касационно обжалване на основание чл.280, ал.2, пр.3 ГПК. По отношение на решението, постановено по реда на чл.247 ГПК се поддържа наличието на хипотезата на чл.280, ал.1, т.1 ГПК – противоречие с решение № 164/24.04.2015 г. по гр.д. № 5934/2014 г. на IV ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    Може ли всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст както в диспозитива, така и в мотивите на решението, да съставлява основание за поправка на очевидна фактическа грешка, включително грешките в пресмятането?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари