Определение №60474/11.06.2021 по дело №663/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60474

  София, 11.06.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ:Василка Илиева

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 663 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационни жалби на Е. К. Б.-П., чрез пълномощника й адв. Б. Г. срещу решение от 24.04.2020 г. по в.гр.д. № 16553/2018 г. на Софийски градски съд в частта, с която е отменено частично решение от 23.07.2018 г. по гр.д. № 47252/2017 г. на Софийски районен съд и вместо него е постановено друго, с което предявения от касаторката срещу Медицински Университет-София иск с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД вр. чл.24, ал.4 от Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването /отм./ е отхвърлен за сумата от 1 440 лв., т.е. за разликата над 11 600 лв. до пълния предявен размер от 13 400 лв., претендирана като възнаграждение за извършена по време на обучението й за придобиване на специалност през периода м.06.2014 г. – м. 12.2015 г. лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи, ведно със законната лихва от 13.07.2017 г. до окончателното изплащане, както и срещу решение от 22.10.2020 г., постановено по същото дело, с което е оставена без уважение молба на касаторката с правно основание чл.247 ГПК за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решението от 24.04.2020 г.

  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение констатира, че касационните жалби са подадени в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и са насочени срещу съдебни актове, които подлежат на касационно обжалване.

  Касаторът поддържа, че решението от 24.042020 г. е очевидно неправилно, тъй като единствената причина за частично отхвърляне на иска е допусната от съда аритметическа грешка при изчисление на размера на дължимото възнаграждение за претендирания период и съответно иска допускането му до касационно обжалване на основание чл.280, ал.2, пр.3 ГПК. По отношение на решението, постановено по реда на чл.247 ГПК се поддържа наличието на хипотезата на чл.280, ал.1, т.1 ГПК – противоречие с решение № 164/24.04.2015 г. по гр.д. № 5934/2014 г. на IV г.о. на ВКС и решение № 38/1.02.2012 г. по гр.д. № 343/2011 г. на I г.о. на ВКС по въпроса, обусловил решаващия извод на съда, а именно: Може ли всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст както в диспозитива, така и в мотивите на решението, да съставлява основание за поправка на очевидна фактическа грешка, включително грешките в пресмятането.

  Ответната страна не е депозирала отговори на касационните жалби.

  За да отмени частично решението на първоинстанционния съд и вместо него да постанови друго, с което да отхвърли иска за сумата от 1 440 лв., въззивният съд е приел, че за процесния период от м. юни 2014 г. до м. декември 2015 г. съгласно ПМС №249/31.10.2013 г. и ПМС №419/17.12.2014 г., минималната работна заплата за страната е определена на 340 лв. месечно за 2014 г. и съответно на 360 лв. месечно – за 2015 г. При това положение и при съобразяване на чл.24, ал.4 от Наредба № 34/29.12.2006 г., според която размерът на възнаграждението не може да бъде по-малък от две минимални работни заплати, е приел, че дължимото на ищцата месечно възнаграждение за 2014 г. е 680 лв., а за 2015 г. - в размер на 720 лв., но при изчисление на сбора /7 мес. х 680 лв. + 12 м. х 720 лв./ е допуснал грешка, като вместо 13 400 лв. е посочил, че сборът от двете суми / 4 760 лв. + 8 640 лв./ е равен на 11 060 лв., т.е. касае се за аритметическа грешка, която е пряко установима от мотивите на обжалвания съдебен акт.

  С оглед изложеното, настоящият състав

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари