Определение №60474/10.06.2021 по дело №1039/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60474

  гр. София, 10.06.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на десети юни, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: EМИЛ ТОМОВ

  Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 1039 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ответника И. М. М. срещу решение № 97 от 30.11.2020г. по в.гр.дело № 443/2020г. на Пловдивски апелативен съд, с което след отмяна на първоинстанционното решение № 255 от 24.02.2020г. по гр. дело № 449/2019г. на Пловдивски окръжен съд е постановено ново решение, с което касаторът е осъден да заплати на ищцата С. Й. А. сумата 29 340 лв., дължима главница по сключен между страните договор за паричен заем, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане.

  Жалбоподателят поддържа неправилност на атакуваното въззивно решение поради допуснати нарушения на материалния закoн и съществени нарушения на съдопроизводствените правила, както и поради необоснованост. Моли то да бъде отменено и вместо него да бъде постановено ново решение, с което предявеният иск с правно основание чл. 240 ЗЗД да бъде отхвърлен изцяло. Претендира сторените съдебно – деловодни разноски в касационното производство.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът релевира основанията на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване по следните три въпроса: 1. Ако получателят не докаже възраженията си за получаване на сумата на друго основание или другите си наведени възражения, това освобождава ли далия сумата ищец от тежестта да докаже, че сумата е дадена именно на основание заем?, по който навежда противоречие на обжалваното решение с практиката на ВКС, обективирана в решение № 192 от 07.11.2014г. по гр.д. № 2519/2014г. на III - то г.о. и в решение № 240 от 26.10.2016г. по гр.д. № 922/2016г. на IV - то г.о.; 2. Налице ли е сключен договор за заем, когато получателят получи по банковата си сметка превод с посочено основание заем и кога основанието за предаване на сума от едно лице на друго е заем?, по който поддържа разрешаването му от въззивния съд в противоречие с решение № 97 от 03.07.2013г. по т.д. № 533/2013г. на ВКС, II-ро т.о., решение № 361 от 11.11.2015г. по гр.д. № 1864/ 2015г. на ВКС, IV-то г.о., решение № 186 от 26.05.2015г. по т.д. № 3433/2013 г. на ВКС, I-во т.о. и определение № 983 от 20.10.2017г. по гр.д. № 1838/2017г. на ВКС, IV-то г.о., и 3. Какъв е фактическият състав на договора за заем и чия е тежестта за доказването му?, по който твърди разрешаването му в противоречие с решение № 97 от 22.03.2011г. по гр.д. № 417/2010г. на ВКС, IV-то г.о., решение № 390 от 20.05.2010г. по гр.д. № 134/2010г. на ВКС, IV-то г.о. и решение № 192 от 07.11.2014г. по гр.д. № 2519/2014г. на ВКС, III-то г.о.. Навежда и основанието по чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК - очевидна неправилност на въззивното решение.

  Ответницата по касационната жалба - С. Й. А. подава писмен отговор, в който оспорва наличието на наведените основания за допускане на касационно обжалване, както и нейната основателност. Претендира сторените съдебно- деловодни разноски пред ВКС.

  Третото лице – помагач, конституирано на страната на ответника, - М. С. Я., депозира отговор на касационната жалба, в който поддържа становище за отсъствие на основания за допускане на касационния контрол и за неоснователност на касационната жалба.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ по арг. от чл. 280, ал.3, т. 1 ГПК на касационен контрол съдебен акт, постановен по граждански спор, с цена на иска над 5 000 лв., т.е. тя е допустима.

  По наличието на основания по смисъла на чл. 280, ал. 1 и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари