*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60473

  гр. София1 15.12.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков ч.т.д.№2654 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.

  Образувано е по частна жалба на синдика на „Контракт инвест“ ООД /н/ срещу определение №159 от 30.09.2021 г. по в.ч.т.д.№210/2021 г. на АС Бургас. С обжалваното определение е оставена без разглеждане частна жалба срещу определение №261400 от 20.07.2021 г. по т.д.№83/2021 г. на ОС Бургас, с което не е приет за съвместно разглеждане предявеният от синдика на „Контракт инвест“ ООД /н/ /конституиран на основание чл.649, ал.3 от ТЗ в производство по иск по чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ, предявен от кредитор/ иск за осъждане на ответника физическо лице да върне в масата на несъстоятелността подробно индивидуализирани недвижими имоти.

  В жалбата се излагат съображения, че последващо обективно съединяване на предявения от синдика осъдителен иск, обусловен от иска по чл.647 от ТЗ, е допустимо, поради което определението на ОС Бургас е неправилно.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени наведените доводи и данните по делото, намира следното:

  Частната жалба е подадена от надлежна страна, в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

  За да се произнесе въззивният съд е приел, че обжалваното пред него първоинстанционно определение, с което е оставено без уважение искане за последващо обективно съединяване на нов иск, не прегражда развитието на делото /не се прегражда и правото на страната да предяви този иск в отделен процес, което е сторено с отделяне на материалите и образуване на отделно производство/, а в ГПК няма изрична норма, предвиждаща обжалването му, поради и което определението е необжалваемо.

  Предмет на разглеждане в настоящето производство е правилността на направените в обжалваното въззивно определение изводи за обжалваемостта на постановеното от първоинстанционния съд определение, а не допустимостта на самото последващо обективно съединяване на искове, в подкрепа на която са наведените в частната жалба доводи, които обаче с оглед изложеното не могат да бъдат обсъждани.

  Въззивното определение е правилно.

  Обжалваемостта на съдебните актове е предмет на изрична регламентация с императивни процесуални норми, като съгласно разпоредбата на чл.274, ал.1 от ГПК на инстанционен контрол подлежат само определенията, които са преграждащи по-нататъшното развитие на делото или по отношение на които законът изрично е предвидил възможност да ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари