Определение №60473/20.07.2021 по дело №1752/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60473

  гр. София, 20.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 1752 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Спедиция Логистика“ АД срещу решение № 789/15.04.2020 г. по в. т. д. № 393/2020 г. на Апелативен съд София, с което е потвърдено решение № 6131/19.08.2019 г. по гр. д. № 3112/2017 г. на СГС за отхвърляне на предявените от касатора срещу „МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ“ АД искове по чл. 59 ЗЗД и решение № 7428/04.11.2019 г. по същото дело за отхвърляне на молба с правно основание чл. 250 ГПК.

  В касационната жалба се излагат твърдения, че са налице отменителните основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Релевират се доводи, че въззивният съд е допуснал нарушение на процесуалните правила, като във връзка с изложени във въззивната жалба оплаквания за нарушение на чл. 146 ГПК е процедирал в отклонение от разрешенията, дадени с т. 2 от ТР № 1/09.12.2013 г. по т. д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС. Отделно от това, съдът неправилно е квалифицирал претенциите и не е преценил доказателствата в тяхната съвкупност и взаимна връзка. От въззивния съд е допуснато неправилно приложение на материалния закон, тъй като не е установено осъществяването на всички елементи от фактическия състав на неоснователното обогатяване. Сочените нарушения са довели до необоснованост на въззивното решение. В касационната жалба се изразява становище, че въззивното решение е неправилно и в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение за отказ да бъде допълнено първоначално постановеното такова. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че въззивното решение следва да бъде допуснато до касация поради произнасяне по материалноправни и процесуалноправни въпроси от значение по делото, а именно :

  1. „Задължен ли е съдът, включително и въззивният, да постановява решението си въз основа на доказателствата по делото и на закона?“

  2. „Задължен ли е въззивният съд да мотивира решението си и да излага собствени мотиви?“

  3. „Необсъждането на доказателствата по делото и на твърденията на страните от съда, представлява ли нарушение на задължението му за мотивиране на съдебните актове и на правото на справедлив процес?“

  4. „Ако във въззивната жалба е направено обосновано оплакване за допуснати от първоинстанционния съд нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с доклада по делото, длъжен ли е въззивният съд да даде указания до страните относно възможността да предприемат тези процесуални действия по посочване на относими за делото доказателства, които са пропуснали да извършат в първата инстанция поради отсъствие, непълнота или неточност на доклада и дадените указания?“

  5. „Ако във въззивната жалба е направено оплакване за неправилна квалификации на иска, длъжен ли е въззивният съд да даде указания относно релевантните факти и разпределението на доказателствената тежест и да укаже на страните необходимостта да ангажират съответни доказателства?“

  6. „Налице ли е неоснователно обогатяване на ответника по чл. 59 ЗЗД, когато обедняването на ищеца и обогатяването на ответника произтичат от един общ факт или от обща група факти?“

  7. „Налице ли е неоснователно обогатяване на ответника, ако ищецът е погасил без правно основание негови публични задължения в определен размер?“

  8. „Законната лихва за забава последица ли е от забавата на длъжника, който не е изпълнил на падежа?“

  9. „Когато длъжникът изпадне в забава, дължи ли обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата?“

  10. „Когато е предявен наред с иска за главницата и иск за законната лихва по чл. 86, ал. 1 ЗЗД, длъжен ли е съдът да се произнесе и по него, дори ако трябва да го отхвърли?“

  Достъпът до факултативен касационен контрол се мотивира с

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари