Определение №60472/20.07.2021 по дело №2329/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60472

  [населено място], 20.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 2329 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/“ ЕАД срещу решение № 4734/04.08.2020 г. по в. гр. д. № 6168/2019 г. на Софийски градски съд, с което е обезсилено решение № 167 047/10.07.2017 г. по гр. д. № 59 556/2014 г. на Софийски районен съд и е прекратено производството по делото.

  В подадената касационна жалба се излагат твърдения, че са налице отменителни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Навеждат се доводи, че въззивният съд е допуснал нарушение на процесуалния закон, приемайки, че постановеното от Районен съд София решение е недопустимо и приравнявайки заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК на съдебно решение. Според касатора недопустимо би било решение само при липса на подадено надлежно възражение по реда на чл. 414 ГПК. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че въззивното решение е постановено в противоречие със задължителна практика на ВКС, както и, че същото следва да бъде допуснато до касация с цел точно прилагане на закона и развитие на правото. Формулирани са следните въпроси, за които се твърди, че са включени в предмета на делото и са обусловили правните изводи на съда :

  1. „При преценка допустимостта на първоинстанционното решение относно наличието на издадена заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК и неподписана, основание ли е да се приеме, че същата да се счита, че не е издадена при липса на подпис, съответно основание ли е да се приеме, че липсва правен интерес от предявяване на установителен иск при заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК, която е неподписана поради пропуск?“

  2. „Допустимо ли е заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК /при условие, че е издадена на основание, изрично посочено в чл. 417 ГПК;съставлява изпълнително основание; законодателят изрично е изключил от обхвата на последващ инстанционен контрол самата заповед за изпълнение, само в частта за разноските/ да бъде приравнявана на съдебно решение, с което съдът се произнася със сила на пресъдено нещо и разрешава спора по същество?“

  3. „При констатация на съда, че заповедта за изпълнение по чл. 417 ГПК е невалиден съдебен акт, тъй като е неподписана от посочения в нея съдия, поради пропуск евентуално, следва ли съдът да обезсили решението и да върне делото за ново разглеждане, като бъде предложена заповедта за изпълнение за подпис от титуляря на състава?“

  4. „Допустимо ли е въззивната инстанция да приема, че при липса на издадена, неподписана заповед, /считаме, че същата е издадена, макар и да не е подписана/, предявените искове по реда на чл. 422 ГПК са недопустими и следователно решението е недопустимо, като на основание чл. 270, ал. 3, изр. 1 от ГПК решението е обезсилено, а производството прекратено?“

  Приложението на чл. 280, ал. 1, т. 1, предл. I ГПК е обосновано с отклонение от задължителните постановки на т. 13 от ТР № 4/18.06.2014 г. по т. д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, т. 2 от ТР № 1/10.02.2012 г. по т. д. № 1/2011 г. на ОСГТК на ВКС, т. 9 и т. 15 от ППВС № 1/1985 г.

  От касатора е формулирано искане за постановяване на акт, с който въззивното решение бъде допуснато до касационен контрол и обезсилено, а делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на съда. Претендира се присъждане на разноски.

  От ответника по касация С. Г. С. е депозиран отговор, с който касационната жалба се оспорва като недопустима, евентуално като неоснователна. Заявено е становище, че формулираните

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари