Определение №60472/10.06.2021 по дело №129/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60472

  София, 10.06.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ:Василка Илиева

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 129 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Д. С. М. и М. С. М., чрез пълномощника им адв. Е. М. против решение № 260552/17.09.2020 г., постановено по в.гр.д. № 913/2020 г. на Окръжен съд Варна, с което след отмяна на решение № 2 от 03.01.2020 г. по гр.д. № 1191/2019 г. на Районен съд Провадия, е отхвърлен предявения от С. М. С. /заместен в хода на производството от наследниците си по закон Д. С. М. и М. С. М./ против „Електроразпределение Север“ АД, иск по чл.124, ал.1 ГПК за признаване за установено, че не дължи сумата от 6 026,52 лв., представляваща стойност на ел.енергия по фактура № [ЕГН]/06.08.2019 г., начислена след корекция на сметката за периода от 21.11.2013 г. до 30.05.2019 г. за обект, находящ се в [населено място], общ. В., обл.В. с абонатен № [ЕГН] и клиентски № [ЕГН].

  Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване.

  Касаторите обжалват решението на въззивния съд като поддържат неправилност поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост - основания по чл.281, т.3 ГПК.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК са формулирани следните материалноправни и процесуалноправни въпроси: 1/При липса на нормативно установен ред за установяване на неправилното измерване или неизмерването на енергия, доставчикът и операторът на съответната мрежа могат ли да преодолеят празнотата като се „върнат“ към прилагане на процедурата в общите си условия, действали до 2012 г., дори тази процедура все още да съществува; 2/ Към момента на приемането и обнародването, съществувала ли е законова делегация за издаването на Правила за измерване и корекция на ел.енергия, която да предвижда реда и начина на преизчисляване на количеството ел.енергия; 3/ Съществува ли потестативно право на доставчика на ел.енергия едностранно да коригира сметките на потребителите в периода след влизане на промените на чл.98а, ал.2, т.6 и чл. 83, ал.1, т.6 ЗЕ и приемането на сега действащите ПИКЕЕ / обн. ДВ, бр.35 от 30.04.2019 г./, при условие, че корекцията се извършва при действието на заварените Общи условия, в които не е предвиден изричен ред за уведомяване при извършване на корекция по смисъла на разпоредбата на чл.98а, ал.2, т.6 и 4/ Следва ли лицензиантът в сферата на енергетиката, изискващ корекционната сума от потребителя, да докаже виновно поведение на същия, при доказано неточно отчитане на електромера му и извършено преизчисляване на сметката му след влизане в сила на измененията и допълненията на чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ, направени със Закона за изменение и допълнение на ЗЕ /обн. ДВ, бр.54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г./ и след влизане в сила на сега действащите ПИКЕЕ, тъй като обективната отговорност не може да се уреди с подзаконов нормативен акт и се извежда по тълкувателен път. Поддържа се, че въззивният съд се е произнесъл по тези въпроси и те са обусловили решаващата му воля, като последните са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, т.е. иска се допускане на касационното обжалване на основание чл.280, ал.1 т.3 ГПК. На следващо място касаторите поддържат, че въззивното решение противоречи на константната съдебна практика, обективирана в решения на ВКС, постановени по реда на чл.290 ГПК, която според тях представлява задължителна съдебна практика, относно действителността на корекционната процедура, като способ за едностранно начисляване на определена сума за ел.енергия от доставчика в тежест на потребителя въз основа на констативен протокол, но в изложението не

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари