Определение №60472/10.06.2021 по дело №1006/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60472

  София, 10.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети май , две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател : ЕМИЛ ТОМОВ

  Членове : ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  изслуша докладваното от съдията Емил Томов

  гр. дело №1006/2021г.

  Производството е по чл. 288 от ГПК .

  Образувано е по касационна жалба на „Консулт Строй Холдинг“ ЕООД ,представлявано от управител З. Г. срещу решение №260074 от 07.12.2020г по в. гр.дело № 247/2020г. на Окръжен съд Кюстендил ,с което е потвърдено решение №1077 от 30.12.2019г на Районен съд Кюстендил ,постановено по иск на Т. Б. С. за заплащане на възнаграждение за защита и процесуално предстваителство на отнетника по гражданско дело ,възнаграждението е определено от САК при липса на договор с клиента , в размер на 9875,78 лева, С решението е присъдена исковата сума, дължимо адвокатско възнаграждение (за изготвяне на въззивна жалба, по която било образувано гр.д. № 3165/2017 г. по описа на САС, ГО, 12 с-в. и процесуално представителство по това дело ) Въззивният съд на свой ред е приел ,че защита и представителство по делото е осъществена от ищцата по пълномощие от ответника , като е отхвърлил възраженията на последния,че подаването на въззивната жалба , изготвена от адв. С. без към нея да е приложено пълномощно и без са е подписана, е от рещаващо значение за задължението да се плати съгласно чл.36 от ЗА ,след като като по указание на съда тези недостатъци са би отстранени в срок. Подаването на въззивна жалба ,дори и без представителна власт е порок, който може да бъде саниран със задна дата , именно поради това съдът следи служебно за отстраняване на тази нередовност ,респ. съдът е дал необходимите указания при констатациите си във връзка с отстраняването За това обстоятелство настоящият въззивен съд е направил извод от приетото като доказателство копие на цялото гр.д. № 3165/2017 г. на САС / представено от ответника /. След указания, представляваното дружество е приложило по това приключило дело изходяща от неговия управител молба , към която е приложено пълномощно от 06.04.2017 г. за процесуално представителство и защита по въззивното дело.Изводимо е ,че оригиналът на документа е приложен по съдебното дело, копие от което е било представено по настоящето дело, поради което съдът не е намерил и основания да приложи чл. 183 ГПК , каквото искане е поддържал касатора. Ищцата е осъществила процесуално представителство с яваване в две съдебни заседания като пълномощник на търговското дружество и в хода на цялото въззивно производство пред САС не е възразено и оспорено това представителство, което е станало едва с оттегляне на пълномощията и след постановяване на решението от САС с молба вх. № 4093/06.03.2018г Молбата е частен документ, изходящ от същата страна, за признание че е съществувала оспорваната в настоящето дело представителна власт - след като е необходимо изричното й оттегляне. Допълнително въззивният съд е посочил ,че дори да се приеме липса на изрично възлагане от последващия управител, за извършването на процесното представителство по конкретното дело, липсата на изрично противопоставяне веднага след узнаването на извършените правни действия при условие на превишаване пределите на представителната власт, сочи на извод, че до оттеглянето на пълномощното, мандатът е учреден надлежно

  В приложеното към жалбата изложение ,при изтъкнато основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280,ал.1 т.3 ГПК се поставят два процесуалноправни въпроса ,изразяващи възражението на ответника по иска ,че приложено към исковата молба копие от пълномощно с дата 06.04.2017 г е следвало да бъде изключено от доказателствата , след като в отговора ответникът е поисканл да се представи оригинала , което ищцата не е направила :

  1)Когато е представен препис от документ ,но по реда на чл. 183 ГПК е направено искане за представяне на оригинала и това не е сторено ,не следва ли преписът да се изключи от доказателствата и може ли с аргумента

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари