Определение №60471/10.06.2021 по дело №548/2018


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60471

  гр. София 10.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  гр. дело № 548/2018 год.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба,подадена от адв. К. П. – пълномощник на М. Н. Ц. против решение № 7328/03.11.2017 г., постановено по в. гр. д. № 5299/2017 г. по описа на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение № 54134/06.03.2017 г. по гр. д. № 20857/2016 г. по описа на Софийски районен съд, с което са отхвърлени предявените от М. Н. Ц. против „Аркон България” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. София обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 3 КТ във вр. с чл. 225, ал. 1 КТ, чл. 128, т. 2 КТ и чл. 215 КТ.

  В касационната жалба се релевират оплаквания за неправилност на атакуваното решение поради нарушения на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.

  Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи чл. 280, ал. 1, т. 1 – т. 3 ГПК във връзка със следните въпроси: 1. „Допустимо ли е работодателят да прекрати трудовото правоотношение с работник, който не е отговарял на въведените към момента на сключването на трудовия договор изисквания за образование и квалификация, като работодателят е знаел това?”; 2. „При промяна на изискванията за образование и квалификация за заемане на определена длъжност, работодателят на основание чл. 328, ал. 1,т. 11 КТ ли следва да прекрати договора с неотговарящия на тях служител или на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ?”; 3. „Следва ли съдът да обсъди всички обстоятелства по делото, да извърши преценка на достоверността и доказателствената сила на всяко от доказателствата, съпоставяйки ги в тяхната взаимна връзка,обусловеност и зависимост?”; 4. „Следва ли съдът да разгледа приобщени по делото документи на чужд език и длъжен ли е да даде указания на страната и възможност да ги предостави в превод на български език?”; 5. „Добросъвестно ли е изискването на повторни обяснения по чл. 193 КТ по въпроси, на които е отговорено или на такива, които очевидно не са дисциплинарни нарушения. Злоупотреба с право от страна на работодателя ли е изискването на множество обяснения в кратък срок и последващо прекратяване на трудовия договор на друго основание?”; 6. „Представлява ли нарушение на чл. 8,ал. 1 и ал. 3 КТ изменението на длъжностната характеристика само на един от служителите на напълно идентични работни позиции. Такова изменение следва ли да се квалифицира като заобикаляне на изискването за подбор?” и 7. „Налице ли е злоупотреба с право при прекратяването на трудов договор, поради изменени изисквания за образование и квалификация за длъжността, ако новите изисквания не са продиктувани от конкретни нужди на работодателя и чия е доказателствената тежест за установяване на необходимостта от тази промяна?”. Сочи, че въпросите са разрешени в противоречие с решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК.

  В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника по касация – „Аркон България” ЕООД, подаден чрез адв. Я. Я. в качеството му на процесуален представител, в който се поддържа, че не са налице основания за допускане до касационно обжалване, а по същество подадената жалба е неоснователна. Претендират се разноски.

  Върховният касационен съд, състав на ІV г.о., за да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, взе предвид следното:

  Касационната жалба е подаденa от надлежна страна, в срока по чл. 283 ГПК, срещу решение на въззивен съд, подлежащо на касационно обжалване с оглед предмета на исковете и е процесуално допустима.

  За да постанови атакуваното решение въззивният съд е приел, че първоинстанционния съд е постановил решението си при напълно изяснена фактическа обстановки, при подробни

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари