Определение №60471/20.07.2021 по дело №2092/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60471

  гр. София, 20.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 2092 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Министерство на околната среда и водите срещу решение № 11 738/30.07.2020 г. по в. т. д. № 5807/2019 г. на Апелативен съд София, с което е потвърдено решение № 6544/18.09.2019 г. по т. д. № 2605/2017 г. на Софийски градски съд за уважаване иска на община Ботевград с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК и установяване, че не дължи на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ сума в размер на 1 675 578 лв., представляваща наложена финансова корекция по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 592114-C001 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ по проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъци в регион Ботевград“.

  В подадената касационна жалба се излагат твърдения, че са налице отменителни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК поради допуснати нарушения на материалния закон, а именно чл. 55, т. 4 от Регламент № 1083/2006 г. от 11.07.2006 г. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че въззивното решение следва да бъде допуснато до касация поради неговата очевидна неправилност и с цел точно приложение на закона и развитие на правото. Формулирани са два въпроса, които според касатора са обусловили изводите на въззивния съд и са от значение за решаване на спора. Въпросите са следните :

  1. „Придобиването на средства от продажба на добити вследствие на изкопни работи при изпълнение на Проект № DIR – 592114-C001 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград“, представляват ли генериран приход съгласно разпоредбата на чл. 55, т. 4 от Регламент № 1083/2006 г. от 11.07.2006 г.?“

  2. „Продажбата на земни маси вследствие на изкопни работи при изпълнение на Проект № DIR – 592114-C001 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъци в регион Ботевград“, представлява ли доход от вложени европейски средства и явява ли се това очакван доход от направена инвестиция?“

  При изложените доводи от касатора е формирано искане за постановяване на акт, с който въззивното решение да бъде допускано до касация и отменено, а делото - върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

  От ответника по касация община Ботевград е подаден отговор, с който се оспорва жалбата като неоснователна. Заявява се становище, че не са налице основания за достъп до касационен контрол, тъй като не са изпълнени изискванията на чл. 280 ГПК – формулираните въпроси не са обуславящи произнасянето на въззивния съд и не са от значение за точното прилагане на закона и развитие на правото. Претендира се присъждане на разноски.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :

  Касационната жалба е подадена от легитимирана да обжалва страна в преклузивния срок по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване акт, поради което същата се явява процесуално допустима.

  В исковата молба се твърди, че сключеният на 23.11.2010 г. между община Ботевград, като бенефициер, община Правец и община Етрополе, като партньори, от една страна, и МОСВ, като договарящ орган по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”, от друга, договор № DIR-592114-C001 е с предмет предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект с наименование „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Ботевград” при максимална стойност на същата 14 489 450, 40 лв. С отправена до ищеца в началото на 2015 г. кореспонденция ответникът е предявил претенция

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари