Определение №60470/20.07.2021 по дело №2075/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60470

  гр. София, 20.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на деветнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 2075 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „ЕЛВЕКО – ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ“ ЕООД срещу решение № 219/27.07.2020 г. по в. т. д. № 229/2020 г. на Апелативен съд Пловдив, с което е потвърдено решение № 5/06.01.2020 г. по т. д. № 851/2018 г. на Окръжен съд Пловдив за отхвърляне на предявените от касатора искове по чл. 55, предл. I и предл. III ЗЗД за заплащане на сума в размер 65 000 лв. – недължимо платена такса по чл. 1.5.4 от договор № 313-973/20.12.2011 г. за предсрочното му прекратяване.

  В подадената касационна жалба се излагат твърдения, че са налице отменителни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК, поради допуснати нарушения на процесуалните правила, регламентиращи попълване на делото с доказателства, както и неправилно приложение на материалния закон. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че въззивното решение следва да бъде допуснато до касация поради произнасяне на въззивния съд в отклонение от практика на ВКС, обективирана в решение № 7/27.01.2015 г. по гр. д. № 2427/2014 г. на ГО, III ГО, а също и за точно приложение на закона и развитие на правото. Въпросът е : „Следва ли съдът, постановил отказ за събиране на своевременно поискано доказателство да мотивира своя отказ? Представлява ли процесуално нарушение необоснованият отказ за събиране на доказателства от страна на съда?“. Наред с това се сочи и, че решението е очевидно неправилно.

  При изложените доводи от касатора е формирано искане за постановяване на акт, с който въззивното решение да бъде допускано до касация и отменено, а делото - върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

  От ответника по касация „Първа инвестиционна банка“ АД е подаден отговор, с който се оспорва жалбата като неоснователна. Заявява се становище, че не са налице основания за достъп до касационен контрол, тъй като не са изпълнени изискванията на чл. 280 ГПК – формулираните въпроси са бланкетни и не очертават конкретни процесуалноправни проблеми. Претендира се присъждане на разноски.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :

  Касационната жалба е подадена от легитимирана да обжалва страна в преклузивния срок по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване акт, поради което същата се явява процесуално допустима.

  Ищецът извежда своята активна материалноправна легитимация от предсрочно прекратяване на договор № 313-973/20.12.2011 г. за предоставяне на многоцелево кредитно улеснение поради обявена от банката ответник предсрочна изискуемост и заплащане в тази връзка на такса в размер на 65 000 лв., представляваща 5 % от разрешения размер на кредита. От ответника е противопоставено възражение, че не е налице обявена от него предсрочна изискуемост. Въззивната инстанция е възприела изцяло установената в решението на Окръжен съд Пловдив фактическа обстановка и ключовия за постановяване на решението факт, че от доказателствата по делото не се установява наличие на обявена предсрочна изискуемост на кредита поради допусната от ищеца забава при изпълнение на задълженията му, както и, че платената от ищеца такса, уговорена в чл. 1.5.4., б.“а“ от договора, не касае хипотеза на предсрочна изискуемост, а се дължи за предсрочно погасяване на кредита. Съставът на Апелативен съд Пловдив е анализирал и сключения между страните анекс № 2/13.08.2012 г., като е приел, че уговорената в него възможност за отпадане на таксата за предсрочно погасяване е приложима в случаите, в които кредитополучателят изрази несъгласие с извършена едностранна промяна на лихвения процент и действащата Тарифа от страна на банката и предсрочно

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари