Определение №60469/09.06.2021 по дело №342/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60469

  ГР. София, 9 юни 2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 7.04.21 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №342/21 г., намира следното:

  Производството е по чл.288, вр. с чл.280 ГПК.

  ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на М. Г. срещу въззивното решение на Окръжен съд Варна по гр.д.№2147/20 г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение е уважен предявеният от „Райфайзенбанк /България/” ЕАД срещу касаторката евентуален осъдителен иск по чл.79, ал.1 ЗЗД, вр. с чл.430 ТЗ за сумата 12 934,53 лв., представляваща дължима главница по договор за студентски кредит, ведно със законната лихва от предявяване на иска и сторените деловодни разноски.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е допустима.

  За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1,т.1 ГПК по правния въпрос от предмета на спора: Може ли съдържащата се покана за доброволно изпълнение в исковата молба, с която е предявен осъдителен иск с пр. осн. чл.79, ал.1 ЗЗД, вр. с чл.430 ТЗ да се приеме за волеизявление на кредитора, че счита кредита за предсрочно изискуем, ако не съдържа недвусмислено и конкретно изявление спрямо вземането и задълженото лице и връчването на препис от нея на ответника / особения представител/ по иска да се приеме за надлежно уведомление за обявяване на кредитното задължение за предсрочно изискуемо по см. на чл.60, ал.2 ЗКИ? Твърди , че по този въпрос въззивното решение противоречи на решения на ВКС по т.д. №917/18 г. на първо г.о., по гр.д. №362/15 г. на второ г.о. и по т.д. №57/12 г. на първо т.о. на ВКС. В случая според касатора исковата молба съдържа покана за изпълнение, но не и изрично изявление на банката – кредитор за обявяване на предсрочната изискуемост – липсва недвусмислено и конкретно изявление на кредитора към длъжника за обявяване на предсрочната изискуемост с посочване на вземането, което се обявява за предсрочно изискуемо.

  По допускане на обжалването ВКС намира следното: въззивният съд е приел, позовавайки се на соченото и от касатора р. по т.д. №362/15 г. на второ т.о. на ВКС, че исковата молба може да има характер на волеизявление на кредитора, че счита кредита за предсрочно изискуем и с връчването на препис от нея предсрочната изискуемост се обявява на ответника – длъжник, ако са налице уговорените с договора условия за настъпването й. Така е и по делото – с връчване на препис от исковата молба, вземанията по договора за студентски кредит следва да се считат за предсрочно изискуеми, при осъществяване на необходимите за това предпоставки, като моментът на настъпване на предсрочната изискуемост следва да се определи именно към момента на узнаване от кредитополучателя на изявлението на кредитора – 16.10.18 г./ с получаването на исковата молба от особения представител/. При използване на заключението на счетоводната експертиза въззивният съд е приел, че дължимата главница по кредита е в размер на 12 934,53 лв. и е присъдил тази сума на ищеца.

  Изводите на въззивния съд не са в противоречие със сочената от касатора практика на ВКС. В нея е прието, че исковата молба може да има характер на волеизявление на кредитора, че счита кредита за предсрочно изискуем и с връчването на препис от нея на ответника по иска предсрочната изискуемост се обявява на длъжника и настъпва, ако са налице предвидените в договора условия за това. Волеизявлението на банката за обявяване предсрочната изискуемост може да бъде обективирано в исковата молба, в покана за доброволно изпълнение или в уведомление по чл.99, ал.3 ЗЗД, стига да е недвусмислено и конкретно спрямо вземането и конкретното лице – длъжник.

  В конкретността на случая въззивният съд е приел, че исковата молба съдържа недвусмислено волеизявление на кредитора да обяви кредита за предсрочно изискуем поради неплатени от ответника – длъжник вноски. Посочени

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари