Определение №60469/19.07.2021 по дело №1635/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60469

  [населено място],19.07.2021г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на първи юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Николова т.д.№1635 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на сдружение „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища /АЕБТРИ/“ срещу решение №2686 от 29.04.2020г. по в.гр.д.№13740/2017г. на Софийски градски съд, ГО, ІV „г“ състав. С него е потвърдено решение №174607 от 23.07.2019г. по гр. д. № 23085/2017г. на Софийския районен съд, III ГО, 155-ти състав, с което е отхвърлен предявеният от сдружение „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища /АЕБТРИ/“ срещу К. Я. Р. иск с правно основание чл. 270, ал. 2 от ГПК за прогласяване нищожността на Определение от 29.03.2017г., постановено по ф.д. № 3711/1990 г. по описа на Софийски градски съд, ТО, IV – 23-ти състав, за свикване на общо събрание на сдружение „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища /АЕБТРИ/“ на 08.05.2017 г. от 10:00 часа в [населено място] на ул. „Г. С. Раковски“ №108, в сградата на Дома на науката и техниката.

  В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е частично недопустимо, постановено при допуснати съществени нарушения на материалния закон и съдопроизводствените правила и се явява необосновано. Жалбоподателят поддържа, че са допуснати съществени нарушения при разпределяне на доказателствената тежест и преценка на фактите. Счита, че от представените по делото доказателства не се потвърждават твърденията на ответника, че искането му до СГС е било подадено съгласно законовите изисквания на чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ. Твърди, че въззивният съд не е преценил в тяхната взаимна връзка и зависимост събраните по делото доказателства и е формирал вътрешното си убеждение в нарушение на принципа на чл.12 от ГПК.

  Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките по чл.280, ал.1,т.1 и т.3 от ГПК и ал.2, предл.2 и 3 от ГПК. Касационният жалбоподател поддържа, че съдът се е произнесъл по следните процесуалноправни въпроси, обуславящи изхода на спора: 1.Какви са правните възможности за защита срещу определение за свикване на общо събрание на юридическо лице с нестопанска цел, постановено от съдебен орган в нарушение на чл.26 от ЗЮЛНЦ и кой следва да осъществява съдебен контрол по отношение на валидността на горепосоченото определение? 2. Допустимо ли е решението, когато съдът е разгледал и отхвърлил иска за прогласяване нищожността на съдебно определение, а в хода на процеса се докаже, че въпросното определение е очевидно неправилно - основание по чл.280 ал.2 от ГПК? 3. Следва ли въззивният съд да изложи собствени мотиви като обсъди всички доводи на страните, свързани с твърденията им, които имат значение за решението по делото, на основание чл.280, ал.1, т.1 от ГПК, с оглед и на дадените разрешения на същия в практиката на ВКС? 4. Следва ли регистърният съд да се произнася с определение в хипотезата на чл.26 ал.1, предл.2 от ЗЮЛНЦ, при положение, че в молбата, с която е сезиран, не се посочват поименно членовете, поискали свикване на ОС, или е достатъчно да се посочи само техният брой? Поддържа, че по първия и четвъртия въпроси липсва постановена съдебна практика, а въпросите са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Твърди, че по третия въпрос е допуснато противоречие с практиката на ВКС, без да се сочат конкретни съдебни актове. Позовава се и на недопустимост и очевидна неправилност на обжалваното решение.

  Ответникът по касация К. Я. Р. поддържа, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване, както и че жалбата е неоснователна. Подробни съображения излага в подадения от него писмен отговор.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари