Определение №60468/16.07.2021 по дело №581/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60468

гр. София, 16.07.2021 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и първи януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 581 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК вр. чл. 295 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Т. Н. Т. и Ж. С. Т. срещу решение № 320 от 7. 11. 2019 г. по в. т. д. № 188/2019 г. на Пловдивски апелативен съд в частта, с която е потвърдено решение № 245 от 1. 08. 2016 г., поправено с решение № 40 от 14. 02. 2017 г., по т. д. № 88/2015 г. на Старозагорски окръжен съд в частта, с която е признато за установено, че Т. Н. Т. и Ж. С. Т. дължат солидарно на „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД сумата от 32 924, 05 евро - главница по договор за банков кредит от 15. 02. 2006 г., изменен с анекси № 1/3. 02. 2009 г., № 2/4. 03. 2020 г. и № 3/13. 08. 2010 г., заедно със законната лихва от 7. 11. 2014 г. до окончателното изплащане на сумата, за която сума са издадени заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по ч. гр. д. № 4670/2014 г. на Старозагорски районен съд.

В касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е нищожно, евентуално недопустимо и неправилно. Касационните жалбоподатели сочат, че нищожността и/или недопустимостта на обжалвания акт е следствие от неизпълнение на задължителните указания, дадени в решението на ВКС, с което е отменено предходното въззивно решение и делото е върнато на апелативния съд за ново разглеждане. Изразяват разбиране, че с оглед съдържащите се в тях нищожни клаузи договорът за кредит и анексите към него е следвало да бъдат обявени за нищожни и искът по чл. 422, ал. 1 ГПК да се отхвърли, в какъвто смисъл били указанията на касационната инстанция. Излагат оплаквания, че вещите лица по допуснатите съдебно-счетоводни експертизи не са получили реален достъп до счетоводството на ищеца. Позовават се на неправилно приложение на материалния закон от въззивния съд, тъй като констатираната нищожност с оглед неравноправния характер на клаузи от процесния договор за кредит и от анексите към него водела до невъзможност да бъде определен действителният размер на задължението по договора.

Касационните жалбоподатели основават допускането на касационното обжалване на наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 2 ГПК. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК поставят следните въпроси: „1. Следва ли да бъде отхвърлено вземане, което се основава на договор, съдържащ нищожни клаузи, с оглед спецификата на същия договор за кредит, по който погасителни планове няма уговорени между страните и по същество счетоводството на кредитора не е редовно?; 2. Задължително ли е уведомяването на солидарните длъжници за предсрочна изискуемост на съответния кредит и при противоречиви експертизи относно истинността на съответните подписи на съобщенията за уведомяване за предсрочна изискуемост, съдът следва ли служебно дори и без искане на страните в това отношение, да назначи повторна експертиза, която да даде окончателен и категоричен отговор относно оспорените подписи и оттам уведомления?; 3. В нарушение на изискванията ли е на чл. 161 ГПК неоказване на пряк достъп до счетоводството на едната от страните по спора, а именно банката на съответния експерт за извършване на непосредствена проверка на тези счетоводни информационни масиви? И това как следва да се приложи в този казус?; 4. Води ли до нищожност на договор за кредит и анексите към него наличието на неравноправни клаузи в тях, след като и договорът и тези анекси няма как да бъдат приложени без тези клаузи?; 5.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари