Определение №60468/09.06.2021 по дело №3413/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60468

  София 09.06.2021 г.

  В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети май, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

  Членове: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 3413/2019 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Агенция по приватизация и следприватизационен контрол /сега Агенция за публичните предприятия и контрол, град София, подадена чрез процесуалния представител В. С., и касационна жалба на Народното събрание на Република България, чрез процесуалните представители Е. Ц. – Х. и Л. Д. – Т. срещу въззивно решение № 18 от 22.03.2019 г. по в.гр. д. № 381/2018 г. на Бургаския апелативен съд в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение. С него са осъдени Народното събрание на Република България и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, на основание чл. 4, § 3, ал. 2 от ДЕС и принципите, установени в практиката на съда на ЕС, да заплатят солидарно на „Кабиле ЛБ“ АД сумата от 426 538 лв. като обезщетение за причинените му имуществени вреди в резултат на допуснати нарушения на норми на правото на ЕС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба. Обжалвано е и решението в частта, с която е потвърдено решението на първоинстанционния съд за осъждане на двамата ответници да заплатят солидарно на ищеца сумата от 1 000 лв. обезщетение за причинените му неимуществени вреди, в резултат на допуснати нарушения на норми на правото на ЕС. В останалата част, с която частично е отменено първоинстанционното решение и е отхвърлен искът на „Кабиле ЛБ“ АД срещу АПСПК и Народното събрание на РБ за присъждане на обезщетение за причинените му неимуществени вреди до предявения размер от 10 000 лв., решението на Бургаски апелативен съд като необжалвано от ищеца е влязло в сила.

  Ответникът по касация „Кабиле ЛБ“ АД е подал писмени отговори на касационните жалби чрез процесуалния си представител адв. С. М.-В.. Изложени са съображения за липса на основания за допускане на касационно обжалване, а по същество – за неоснователност на жалбите. Иска се и присъждане на разноските, направени за касационното производство.

  По въпроса - по кой процесуален ред и пред кой съд следва да се разгледа искът за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на Европейския съюз е образувано тълк. дело №2/2015 г. за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание (ОС) на Гражданска и Търговска колегии (ГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) и на Първа и Втора колегия на Върховния административен съд на ОСГК на ВКС.

  С определение №119 от 13.05.2020 г. производството по настоящото дело е спряно до постановяване на тълкувателно постановление по тълк. д. № 2/2015 г. на ВКС и ВАС. Междувременно с ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г., бе променен ЗОДОВ, което доведе до отклоняване на искането за постановяване на тълкувателно постановление по поставените въпроси. Отклоняването е постановено с определение № 1 от 25.03.2021 г. Това налага възобновяване на производството по настоящото дело.

  Въззивният съд е приел, че с приватизационна продажба на пакет от акции, сключен на 01.02.1999 г. между Агенцията за приватизация, като представител на държавата от една страна и неучастващо по делото лице- търговско дружество "Кабиле ЛБ-98" АД от друга, на осн. чл. 25 от ЗППДОбП, на последното е продаден пакет от 53 219 акции, представляващи 23% от капитала на "Кабиле ЛБ" АД, [населено място], на цена от 638 660 щ.д., платими в левовата им равностойност по фиксинга на БНБ към деня на вписване на договора. В договора е определена схемата на плащане -10 % към датата на подписване на договора, а останалите 90% - за срок от 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период. За обезпечение на заплащането

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари