Определение №60467/15.07.2021 по дело №1637/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60467

  гр.София, 15.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на седми април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 1637 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Г. Г. Ч. в качеството му на синдик на „ЕС ПАМЕКСВИН“ АД /н./ и „СОЛО ЕКС“ ЕООД /н./ срещу решение № 117/01.04.2020 г. по в. т. д. № 250/2019 г. на Апелативен съд П., с което е потвърдено решение № 134/01.06.2018 г. по т. д. № 36/2016 г. на Окръжен съд Пазарджик за уважаване на предявените от „ИНВЕСТБАНК“ АД срещу дружествата „ЕС ПАМЕКСВИН“ АД /н./ и „СОЛО ЕКС“ ЕООД /н./ искове за установяване съществуването на вземания към двете дружества по договор за кредит № С-М-2/2007 – Л от 20.08.2007 г. и анекси към него.

  В подадената жалба се сочат касационни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Твърди се, че обжалваното решение е неправилно постановено поради необоснованост, нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила. В изложението на основания за допускане на касационно обжалване се обосновава приложното поле на чл. 280, ал. 2, предл. III ГПК, както и чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК поради отклонение от задължителна практика на ВКС, намерила израз в ТР № 3/22.04.2019 г. по т. д. № 3/2016 г. на ОСГТК на ВКС, ППВС № 7/1965 г., ТР № 1/04.01.2001 г. по т. д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС, и казуална практика на ВКС, обективирана в решение № 261/12.07.2011 г. по гр. д. № 795/2010 г. на IV ГО, решение № 28/05.04.2012 г. по гр. д. № 523/2011 г. на III ГО, решение № 93/27.10.2016 г. по т. д. № 1882/2015 г., решение № 292/20.01.2016 г. по гр. д. № 952/2015 г. на III ГО. Формулират се въпроси, които според касатора са включени в предмета на делото и са обусловили мотивите на въззивната инстанция. Въпросите са следните :

  1. „В случай, че ищецът е предявил отделни искове за установяване на различни части от вземането си и в течение на производствата по разглеждането им е настъпило погасяване, следва ли съдът, пред който делото е висящо за последната част от вземането, да вземе в предвид тези погасявания, при положение, че по всички останали искове, за всички останали части от вземането му, вече са влезли в сила решения, които не отчитат извършени погасявания?“

  2. „Когато кредитор се е снабдил с различни изпълнителни листове за отделни части от неговото вземане, погасяването по някой от тях отразява ли се на общата сума на вземането?“

  3. „Задължен ли е въззивният съд да обсъди доказателствата и да отговори на всички заявени от страните доводи като изложи подробни мотиви по тях?“

  При изложените доводи в касационната жалба е формирано искане за постановяване на акт, с който атакуваното решение да бъде допуснато до касационен контрол и отменено като предявените искове бъдат частично отхвърлени. Претендира се присъждане на разноски.

  От ответника по касация „ИНВЕСТБАНК“ АД е подаден отговор, с който касационната жалба се оспорва като неоснователна. Заявено е становище за липса на основания въззивното решение да бъде допуснато до касационен контрол.

  „ЕС ПАМЕКСВИН“ АД /н./ и „СОЛО ЕКС“ ЕООД /н./ не ангажират становище по касационната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :

  Въззивната инстанция е констатирала, че исковото производство е инициирано от кредитор, чиито вземания не са били включени от синдика на „ЕС ПАМЕКСВИН“ АД /н./ в списъка на приети такива. Съдът е констатирал наличие на всички предпоставки, обуславящи допустимост на предявените искове. Разгледал е заявените с въззивната

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари