Определение №60466/15.07.2021 по дело №1774/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60466

  гр. София, 15.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 1774 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 295 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Д. Д. Д. срещу решение № II-13/15.05.2020 г. по в. гр. д. № 1862/2019 г. на Окръжен съд Бургас в частта, с която е потвърдено решение № 69/19.05.2017 г. на Районен съд Несебър за прогласяване нищожността на договор за замяна на недвижими имоти, сключен между „КРИСТИ ПЛЮС“ ООД и „ВарнаИнвест България“ ООД, обективиран в нотариален акт № 8, том II, рег. № 2195, дело № 171/21.08.2014 г. на нотариус рег. № 190 НК с действие в района на РС Варна.

  В подадената касационна жалба се излагат твърдения, че са налице отменителните основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Релевират се доводи, че въззивният съд е допуснал нарушение на процесуалните правила, материалния закон – чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ и чл. 301 ТЗ. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че въззивното решение следва да бъде допуснато до касация поради произнасяне по материалноправни въпроси от значение по делото, а именно :

  1. „Може ли да се приеме период от два месеца за съвместим с израза „незабавно“ по смисъла на чл. 301 ТЗ, т. е. предвид задължението на търговеца да се грижи за делата с изискването на добрия търговец незабавността за противопоставяне може ли да бъде приета за редовна в такъв случай, след като управителят на търговеца не е бил нито обективно възпрепятстван и е имал ангажирана правна защита от адвокат?“

  2. „Може ли управител и едноличен собственик на капитала, който е бил освободен като управител, но това обстоятелство е неистинско и нищожно, валидно да се противопостави по смисъла на чл. 301 ТЗ на извършването на сделка без представителна власт преди влизане в сила на съдебно решение по иск с правно основание чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ и възстановяване на вписването му като управител?“

  3. „Предвид заведения от търговеца иск за нищожност на сделката поради липса на представителна власт – чия е тежестта за оборване или установяване на презумпцията на чл. 301 ТЗ на ищеца търговец да установи, че се е противопоставил в срок /незабавно/, или на лицето ответник, което черпи права от такава сделка – да установи, че няма незабавно противопоставяне от страна на търговеца и сделката е действителна?“

  4. „Изначално нищожна ли е сделката по чл. 301 ТЗ или е налице висяща недействителност, която ще бъде отхвърлена или потвърдена, в зависимост от установяване наличието или липсата на незабавно противопоставяне по смисъла на чл. 301 ТЗ?“

  От касатора са изложени твърдения, че тези въпроси са значими за точното прилагане на закона и развитие на правото. Отделно от това, се релевира основание за директен достъп до касация поради очевидна неправилност на въззивното решение.

  При изложените доводи от касатора е формирано искане за постановяване на решение, с което да бъде отменено въззивното такова в обжалваната част и да бъде постановено друго, с което предявените искове да бъдат отхвърлени изцяло.

  От ответника по касация „КРИСТИ ПЛЮС“ ЕООД е подаден отговор, с който се излагат доводи, че касационната жалба е недопустима, евентуално неоснователна. Заявено е становище, че не са налице основания за достъп до касация, тъй като на всички, формулирани от касатора въпроси, може да се отговори въз основа на закона и формираната съдебна практика. Претендира се въззивното решение да бъде оставено в сила и на ответника да бъдат присъдени разноски.

  „ВарнаИнвест България“ ООД не ангажира становище по касационната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари