Определение №60465/15.07.2021 по дело №1907/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60465

  гр. София, 15.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на пети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 1907 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Д. Г. Щ. срещу решение № 165/17.06.2020 г. по в. т. д. № 152/2020 г. на Апелативен съд П., с което е потвърдено решение № 153/19.12.2019 г. по т. д. № 100/2019 г. на Окръжен съд Хасково за отхвърляне на предявения от касатора иск по чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ за отмяна на взетите на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Ловно – рибарско дружество – Х.“ решения от 17.05.2019 г.

  В подадената касационна жалба се излагат твърдения, че са налице отменителните основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Релевират се доводи, че въззивният съд е допуснал нарушение на процесуалните правила като не е обсъдил в съвкупност събрания по делото доказателствен материал. Поради допуснатите процесуални нарушения постановеното решение е и необосновано. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че въззивното решение следва да бъде допуснато до касация поради произнасяне по материалноправни и процесуалноправни въпроси, отговорът на които е от значение за точното прилагане на закона и развитие на правото. Въпросите са следните :

  1. „Следва ли или не при разглеждане на иска по чл. 25, ал. 4 от ЗЮЛНЦ съдът да се произнася и по законосъобразността на избора на делегати на дружините в състава на сдружението за участие в общото събрание?“

  2. „Следва ли или не при разпределяне на доказателствената тежест при разглеждане на иск по чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ съдът да указва на страните доказателствената тежест в доклада си преди произнасянето по законосъобразността на избора на делегати на дружините в състава на сдружението?“

  При изложените доводи от касатора е формирано искане за постановяване на акт, с който въззивното решение да бъде отменено и постановено друго такова, с което да бъде уважен предявеният от касатора иск по чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ и атакуваните решения на общото събрание да бъдат отменени.

  От ответника по касация сдружение с нестопанска цел „Ловно – рибарско дружество – Х.“ е подаден отговор, с който се оспорва жалбата като неоснователна. Заявява се становище, че не са налице основания за достъп до касационен контрол, тъй като не са изпълнени изискванията на чл. 280 ГПК – формулираните въпроси са бланкетни и не очертават конкретни материалноправни или процесуалноправни проблеми. Претендира се присъждане на разноски.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :

  Касационната жалба е подадена от легитимирана да обжалва страна в преклузивния срок по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване акт, поради което същата се явява процесуално допустима.

  Въззивната инстанция изцяло е възприела установената в решението на Окръжен съд Хасково фактическа обстановка. Подробно е анализирала оплакванията на ищеца /касатор в настоящото производство/ за нередовно свикване на общото събрание, проведено на 17.05.2019 г. Счел е за неоснователно твърдението, че процедурата по провеждането му е била опорочена поради прилагане на правила от устав, който не е вписан в ТРРЮЛНЦ. След проверка в ТРРЮЛНЦ въззивният съд е установил кой е бил действащият към датата на свикване на общото събрание устав и в противовес на твърденията, изложени от ищеца, е счел, че е била спазена релевантната разпоредба на чл. 26 от действащия устав по повод вземане на решение за свикване на общо събрание, огласяване на поканата, нормата на изборните делегати и кворумът за провеждане на събранието. Анализирал е представения по делото подписан от всеки от присъстващите делегати списък, както и събраните

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари