Определение №60464/08.06.2021 по дело №843/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60464

  София, 08.06.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети май, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател : ЕМИЛ ТОМОВ

  Членове : ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  изслуша докладваното от съдията Емил Томов

  гр. дело №843/2021 г.

  Производството е по чл. 288 от ГПК .

  Образувано е по касационна жалба на Община Хайредин срещу решение № 260071 от 23.11.2020г по в. гр.дело № 502/2020г. на Врачански окръжен съд , с което е потвърдено решение №134 от 14.07.2020г на РС - Козлодуй в трудов спор за законосъобразността на уволнение, предприето от настоящия касатор на основание чл.328 ал.1 т.9 КТ .

  Исковете на К. А. П. по чл. 344 ал.1 т.1,т.2, т.3 КТ са уважени. Заповед № РД-727/04.12.2019г на кмета на общ. Хайредин, с която трудовото правоотношение между страните е прекратено, при изложени причини за прекратяване на трудовия договор – невъзможност на служителя да изпълнява възложената му работа, поради болест, довела до трайно намалена работоспособност,е отменена като незаконосъобразна. Трайно намалена работоспособност на служителката е установена с ЕР на ТЕЛК ,но на свой ред въззивният съд е приел , че и двете комулутативни законови изисквания на изтъкнатото от работодателя основание за уволнение по чл.328 ал.1 т.9 КТ не са установени . Преценката за невъзможността на уволнения служител да изпълнява възложената му работа“санитар ДСП“ поради болест,довела до трайно намалена работоспособност,ответникът е осоновал на ЕР на ТЕЛК при МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД Козлодуй № 625/14.03.2018 г., както и на писмо рег. № 907/20.11.2019 г. от Председателя на ТЕЛК ,изпратено в отговор на негово запитване.В решението, издадено при преосвидетелстване, компетентният здравен орган е определил на ищцата 73% трайно намалена работоспособност със срок 3 години, тъй като същата е претърпяла мозъчен инфаркт. С предходното ЕР на ТЕЛК от 20.04.2015 г. е била определена трайно намалената работоспособност – 63 % и е посочено, че лицето може да работи на заеманата длъжност, която и към онзи момент е била същата,при ответния работодател.

  В последното решение, същият или противоположен извод по отношение на изпълняваната работа липсва обективиран в акта на здравните органи. След запитване от страна на работодателя е получено писмо еднолично от Председателя на ТЕЛК ,че лицето не може да работи на посоченото работно място като „санитар - ДСП“ и следва да бъде трудоустроена. При тези обстоятелства ответникът ,сега касатор , е предприел процесното уволнение на основание чл.328 ал.1 т.9 КТ.

  След като в ЕР на ТЕЛК № 625/14.03.2018 г не е посочено ,че освидетелстваната не е в състояние да изпълнява конкретната длъжност, нито е посочено каква друга работа може да извършва през периода на инвалидизация,което се дължи на факта, че при преосвидетелстването не е отразено, че лицето работи.Оспорва се решаващият извод ,че първата предпоставка на уволителното основание в чл.328 ал.1 т.9 КТ - в двете законови хипотези , не е установена от здравните органи,за да бъде взета предвид от съда. Въззивният съд решаващо е съобразил, че съгласно императивната разпоредба на чл. 103, ал. 4 от Закона за здравето експертизата на вида и степента на увреждане, степента на трайно намалената работоспособност и професионалните болести се извършва от ТЕЛК и НЕЛК. Според чл. 61, ал. 1, т. 7 и т. 8 от Наредба за медицинската експертиза ,експертизата на трайно намалената работоспособност включва определяне на противопоказаните условия на труд и трудоспособно ли е лицето за работното си място,както и необходимостта от трудоустрояване. Разписаното в чл. 39, ал. 1, т. 4 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза правомощие на Председателя на ТЕЛК да контролира пълното и точно попълване на експертното решение, на което правило ответникът се е позовавал при защитата си , касае контрол към момента на издаване на експертното решение, не и последващ такъв, като не е предвидено председателят да може да допълва вече издадени експертни решения. При констатираната непълнота на процесното

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари