Определение №60464/08.06.2021 по дело №2294/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60464

  София, 08.06.2021 г.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на тринадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело № 2294 по описа за 2020 г., взе предвид следното:

  Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от Н. С. Д., чрез адвокат П. М., срещу въззивно решение № 1696/04.03.2020 г., постановено от Софийски градски съд, по въззивно гр.д. №16126/2018 г.

  Излага доводи за недопустимост, евентуално за неправилност на въззивното решение поради противоречие с материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост.

  Постъпили са допълнения към касационната жалба, но след срока по чл. 283 ГПК – съответно на 10.12.2020 г. и 11.02.2021 г., поради което не могат да се разглеждат.

  Насрещната страна Посолство на Алжирската народна и демократична република, чрез адвокат И. Т., отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че въззивното решение е правилно. Няма изложение съображения във връзка с предварителната селекция по чл. 280 ГПК. Претендира разноски за инстанцията.

  Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

  Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 и 2 ГПК.

  Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

  Подадена е частна жалба от Посолство на Алжирската народна и демократична република, чрез адвокат И. Т., срещу определение № 8657/09. 06. 2020 г. на СГС по въззивно гр.д. № 16126/2018 г., постановено по реда на чл. 248 ГПК. Тя е образувана в частно гр.д. № 2293/2020 г. С определение № 476/11.12.2020 г. частната жалба е присъединена за съвместно разглеждане с касационната.

  Частният жалбоподател твърди неправилност на определението по чл. 248 ГПК, с което е оставена без разглеждане молба по чл. 248 ГПК за изменение на въззивното решение в частта за разноските. Счита, че с молбата от 03.04.2020 г., а и неколкократно заявените искания за възстановяване на разноските, по същество е представен списък по чл. 80 ГПК. Също така, поради по-късно представени банкови документи, страната не може да бъде лишена от разноски.

  Насрещната страна по частната жалба Н. С. Д. отговаря, че тя е неоснователна – списък за разноски и доказателства, че такива са сторени действително не са представени от Посолството на Алжирската народна и демократична република до приключване на съдебния спор.

  Частната жалба е допустима – подадена е в срок, от легимтимирана страна, и е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

  По касационната жалба:

  По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

  Въззивният Софийски градски съд, като потвърдил решението на първостепенния Софийски районен съд, отхвърлил исковете на Н. С. Д. против Посолство на Алжирската народна и демократична република за отмяна на уволнение, като незаконно, на осн. чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, за възстановяване на заеманата длъжност, на осн. чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ и за заплащане на обезщетение по чл. 225 ал. 1 КТ в размер на 10 818,54 лв., на осн. чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, както и на законната лихва върху главницата, считано от 13.12.2017 г. до окончателното издължаване, на осн. чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Присъдил разноски в полза на работодателя само за първа инстанция.

  За да постанови този резултат, въззивният съд установил, че между Н. Д. и Посолство на Алжирската народна и демократична република съществува трудово правоотношение в периода 16.08.2001 г. – 16.10.2017 г., като Д. изпълнява длъжността “шофьор“. На 14.09.2017 г. му е връчено предизвестие за прекратяване на трудовия договор поради липса на качества, на осн. чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, в което са посочени съображения

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари