Определение №60464/15.07.2021 по дело №2196/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60464

  гр. София, 15.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 2196 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 295 ГПК.

  Образувано е по съвместна касационна жалба на Р. и Д. М. срещу решение № 758/14.04.2020 г. по в. гр. д. № 3855/2018 г. на Апелативен съд София, с което е обезсилено решение № 134/22.06.2012 г. по гр. д. № 445/2011 г. на Окръжен съд Благоевград в една част, а в друга част /за уважаване на иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД с предмет сключен между касаторите и „Би Ем Лизинг“ АД предварителен договор от 21.11.2002 г. за продажба на 2/3 идеални части от недвижим имот, находящ се в [населено място] с идентификатор № 02676.501.1235/ решението е потвърдено.

  В подадената касационна жалба се излагат твърдения, че са налице всички отменителни основания по смисъла на чл. 281 ГПК. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че въззивното решение следва да бъде допуснато до касация поради неговата нищожност, недопустимост, нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост. Съдът се е произнесъл по материалноправен и процесуално правен въпрос в противоречие с практика на ВКС, от значение за точното прилагане на закона и развитие на правото. Налице е и очевидна неправилност.

  От ответника по касация „Би Ем Лизинг“ АД е подаден отговор, с който касационната жалба се оспорва като неоснователна. Заявява се становище, че не са налице основания за достъп до касация, тъй като на практика не е формулиран никакъв правен въпрос. Претендира се въззивното решение да бъде оставено в сила и на ответника да бъдат присъдени разноски.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :

  Съвместната касационна жалба е подадена от легитимирани да обжалват страни в преклузивния срок по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване акт, поради което същата се явява процесуално допустима.

  Въззивното производство по в. гр. д. № 3855/2018 г. се е развило след постановена отмяна на предходно въззивно решение с решение № 101/01.08.2018 г. по т. д. № 1704/2017 г. на ВКС. Съставът е изпълнил дадените от касационната инстанция указания по отстраняване нередовност на исковата молба, като след уточняването й е обезсилил в една част първоинстанционното решение. В останалата част е изложил мотиви за основателност на заявената от „Би Ем Лизинг“ АД претенция с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. В мотивите на решението е приел, че предявеният иск е основателен, тъй като са налице всички факти, предвидени в хипотезиса на чл. 19 ЗЗД, чл. 362 и чл. 363 ГПК. Възраженията на ответниците /касатори в настоящото производство/, произтичащи от фактическите твърдения за сключен между тях и ищеца договор за заем, прикрит или обезпечен с предварителния договор, съдът е намерил за неоснователни. След задълбочен анализ на събраните по делото доказателства въззивният състав е приел за недоказано твърдението между страните да има предхождащ сключване на предварителния договор друг такъв за заем. За недоказано е счел и фактическото твърдение за издаден в полза на дружеството ищец запис на заповед, обезпечаващ въпросния заемен договор. Като обобщаващ решаващият състав е формирал извод, че действителната воля на страните не е била различна от външно обективираната такава. Напротив, намерението на ответниците е било да се обещае продажба на недвижим имот, който те преди това са придобили по реда на чл. 35 ППДОП /отм./.

  Не са налице основания нито за директен достъп до касационен контрол, нито за факултативен такъв.

  Следва да бъде посочено, че касаторите само формално са изредили всички основания за

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари