Определение №60463/08.06.2021 по дело №466/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60463

  София, 08.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети април , две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател : ЕМИЛ ТОМОВ

  Членове : ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  изслуша докладваното от съдията Емил Томов

  гр. дело №466/2021г.

  Производството е по чл. 288 от ГПК .

  Образувано е по касационна жалба на В. П. Б. ,чрез адв М. Томов от АК -Варна срещу решение № 1220 от 27.10.2020г. по в. гр. дело № 1723/2020г. на Варненски окръжен съд, с което след отмяна на решение № 1612 от 31.03.2020г на Варненски районен съд е отхвърлен е иска на касатора по чл.124, ал.1 от ГПК , че не дължи на „Електроразпределение – север “ АД сумата 5216,36 лв., представляваща начислена от дружеството след корекция на сметката му като абонат и клиент стойност на доставена електроенергия за период от 19.02.2016г до 12.06.2019г.,за което е издадена фактура с дата 20.09.2019г .

  Въззивният съд е приел,че правоотношението с ищцата се регламентира от действащия ЗЕ, същата е потребител на ел.енергия за битови нужди в процесния обект на потребление,присъединен към ел. мрежа и електроснабден за периода на корекцията.

  Начислението, което ищцата оспорва ,е фактурирано след извършена проверка по КП от 12.06.2019г,при която са снети показания от СТИ, електромелът е подменен с нов и предаден на експертиза от БИМ, РО Русе.Извършен е софтуерен прочит на паметта на СТИ,на тарифа която не е визуализирана на дисплея.Установена е цялата потребена енергия от абоната ,вкл. показанията записани в невизуализиран регистър 1.83 и 1.8.4.,което не е било фактурирано и остойностено през процесния период при редовния месечен отчет./чл. 55 , ал.2 ПИКЕЕ/ Вещото лице по назначената съдебно- техническа експетиза потвърждава констатациите по протоколите,количеството от 30195 кВтч. се сочи като математически точно оснойностено съобразно утвърдените от КЕВР цени, действали за процесния период. При установените по делото факти въззивният съд е приел,че е електроенергията в отчетените стойности е реално доставена, корекцията е извършена по действащите ПИККЕ /обн ДВ бр.35/30.04.2019г/приети от регулатора съгласно чл.83, ал.1 ЗЕ. В настоящия случай ,изискванията на чл.55 ПИККЕ/обн ДВ бр.35/30.04. 2019г/,са били изпълени и редът за констатиране и протоколиране в чл. 49 от правилата е спазен.Срокът е по чл. 55 , ал.1 ПИКЕЕ. Така релевантите факти по основанието и размера на вземането са доказани от ответника .

  Касаторът твърди, че обжалваното въззивно решение е в нарушение на материалния закон ,не кореспондира с доказателствата и е необосновано,в противоречие с други влезли в сила решения по законността на корекционната процедура. Не е делегирано потестативно право на доставчика да коригира сметки. Правилата в ПИККЕ обвързват лицензианти ,контролирани от КЕВР ,а не потребителите. В касационната жалба се анализират правоотношенията регулирани от действието на последните изменения на ЗЕ, влезли в сила на 17.VІІ.2012, като изброяването в чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ е изчерпателно .

  В изложението е цитиран чл. 280, ал.2 предл трето ГПК, сочи се и основание по чл. 280, ал.1 т.1 ГПК поради противоречие на въззивното решение с практика на ВКС : реш. № 189/2011г,реш. № 79/2011г, реш. № 26/2011г,реш. №165/2009г , реш. № 159/2013г , всички на 2-ро т.-о , ТК на ВКС , която практика според касатора не е загубила значимост и от която съдебна практика се цитират мотиви за неравноправни и поради това нищожни клаузи. Цитират се съдебни решения на ВКС , в които е кометнирано значението на липсата на доказателства за виновно поведение на потребителя/реш. №104/2008г,реш. №79/2011г ТК /Съображения по чл. 280, ал.1 т.1 ГПК се изтъкват без да е формулиран правен въпрос ,разрешен от въззивния съд в противоречие с цитираната съдебна практика

  Навежда се основание по чл. 280 , ал.1 т.3 ГПК по . четири формулирани въпроса :

  1) При липса на нормативно установен ред за установяване на неправилно измерване на енергия , доставчикът /операторът могат ли да преодолеят празнота като се върнат към прилагане на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари