Определение №60463/15.07.2021 по дело №2264/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60463

  гр.София, 15.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 2264 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на С. А. А., Ж. А. А., Р. Г. Г. и А. Г. Г., последната действаща със знанието и съгласието на своя баща Г. Н. Г., срещу решение № 355/10.02.2020 г. по в. т. д. № 3562/2019 г. на Апелативен съд София в частта, с която е потвърдено решение № 2343/01.04.2019 г. по гр. д. № 14 035/2017 г. на Софийски градски съд за отхвърляне на предявените от касаторите срещу Гаранционен фонд искове по чл. 557, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховане /КЗ/, вр. с чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за сума в размер над 120 000 лв. за всеки от тях до предявения размер от 200 000 лв.

  В подадената жалба се сочат касационни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Твърди се, че обжалваното решение е неправилно постановено поради необоснованост и нарушение на материалния закон – чл. 52 ЗЗД. В изложението на основания за касационно обжалване се обосновава приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради отклонение от задължителна практика на ВКС, обективирана в ППВС № 4/1968 г., както и казуална практика, намерила израз в решение № 83/2009 г. по т. д. № 795/2008 г. на II ТО, решение № 1/2012 г. по т. д. № 299/2011 г. на II ТО, решение № 94/2014 г. по гр. д. № 2623/2013 г. на IV ГО, решение № 906/2004 г. по гр. д. № 1106/2003 г. на II ГО, решение № 1116/2008 г. по гр. д. № 4876/2007 г. на V ГО. Формулират се въпроси, които според касаторите са включени в предмета на делото и са обусловили мотивите на въззивната инстанция. Въпросите са следните :

  1. „Следва ли при определяне на справедливото застрахователно обезщетение съдът да се съобрази с нормативно определените лимити по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и конкретната икономическа обстановка и инфлационни процеси?“

  2. „Следва ли въззивният съд да отговори на всички оплаквания и доводи във въззивната жалба?“

  3. „При формиране на изводи относно размера на обезщетението следва ли съдът да се съобрази с възрастта на увредения, общественото му положение, отношенията между пострадалия и близкия, който търси обезщетение, интензитета на търпените душевни болки и констатираното влошено психично здраве?“

  При изложените доводи в касационната жалба е формирано искане за постановяване на акт, с който атакуваното решение да бъде допуснато до касационен контрол и отменено като предявените искове бъдат уважени в цялост. Претендира се присъждане на разноски.

  От ответника по касация Гаранционен фонд е подаден отговор, с който касационната жалба се оспорва като неоснователна. Заявено е становище за липса на основания въззивното решение да бъде допуснато до касационен контрол, тъй като формулираните в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК въпроси касаят изцяло правилността на решението. Заявено е искане за недопускане на жалбата до касация, евентуално оставянето й без уважение. Претендира се присъждане на разноски – 450 лв. юрисконсултско възнаграждение.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :

  Касационната жалба е подадена от легитимирани да обжалват страни в преклузивния срок по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване акт, поради което същата се явява процесуално допустима.

  Исковото производство е образувано по предявена от С. А. А., Ж. А. А., Р. Г. Г. и А. Г. Г., последната действаща със знанието и съгласието на своя баща Г. Н. Г., срещу Гаранционен

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари