Определение №60462/08.06.2021 по дело №625/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60462

  София, 08.06.2021 г.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на двадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Албена Бонева гр. дело № 625 по описа за 2021 г. взе предвид следното:

  Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от Професионална гимназия по икономика „Г. С. Раковски“, представлявано от директора Р. Г. Н., чрез адв. Д. А. Н. от АК - Ямбол, срещу въззивно решение № 253/06.11.2020 г., постановено от Ямболския окръжен съд по гр.д. № 446/2020 г.

  Касаторът излага доводи за неправилност поради противоречие с материалния закон – чл. 329 КТ, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила по приложението на чл. 22, ал. 6 ГПК и при обсъждане на свидетелските показания и експертизата, както и необоснованост. Иска отмяна на решението поради допуснато нарушение на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК и връщане на делото за разглеждане от друг състав на въззивния съд, евентуално отмяна на решението като неправилно и постановяване на друго от състава на Върховния касационен съд, с което исковете се отхвърлят. Моли за присъждане на съдебноделоводните разноски по делото.

  Насрещната страна Р. П. А., чрез адв. И. Д. от АК – Ямбол, отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване, както и за неоснователност на жалбата. Моли за присъждане на съдебноделоводните разноски за инстанцията.

  Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

  Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 и 2 ГПК.

  Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, както и копия на съдебните актове, на които се позовава касатора, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

  По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

  Въззивният съд, като отменил решението на първостепенния Ямболски районен съд, признал за незаконно и отменил уволнението на Р. А., извършено със заповед №2070-09/12.09.2019г. на директора на ПГИ "Г. С. Раковски", [населено място], на осн. чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ и възстановил същата на заеманата преди уволнението длъжност "старши учител теоретично обучение", на осн. чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ.

  За да постанови този резултат, съдът установил, че страните са били в трудовоправна връзка по безсрочно трудово право правоотношение. Р. А. работила като старши учител теоретично обучение. Тя била уволнена поради съкращение в щата. Съдът установил, че такова е действително налице, като работодателят извършил подбор между служителите, заемащи длъжности старши учител/учител теоретично и практическо обучение, но от него неоснователно била изключена Д. Ж. А.. Тя заемала длъжността „старши учител практическо обучение“, но според работодателя не следвало да участва в подбора, защото единствена притежавала квалификация по професията „икономист – информатор“, определяща е като единствен учител за преподаване на икономическа информатика. Съдът посочил, че така работодателят е нарушил чл. 329 КТ и само на това основание подборът се явява незаконосъобразен, а от там, такава е и заповедта за уволнение на Р. А.. Отделно, не са представени и доказателства, че изключеният учител действително е притежавал съответната квалификация, а и дори това да е така, това би имало значение при оценяването му при подбора по критериите във връзка с квалификацията. Съдът развил още и съображения, че подборът така, както е извършен не дава основания да се приеме и за безспорно установено, че уволнената Р. А. е точно оценена с определените й от комисията по подбора точки. Неточно вместо 3, са й поставили 2 точки по критерий „педагогически стаж и професионален опит“, като последното не съответства на действително прослуженото време като учител. Също така, недоказано по делото е останало на каква

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари