Определение №60462/15.07.2021 по дело №1940/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60462

  гр. София, 15.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на пети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 1940 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 295 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН“ ЕАД /н./ срещу решение № 94/17.07.2020 г. по в. гр. д. № 122/2020 г. на Окръжен съд Търговище, с което е потвърдено решение № 1229/18.12.2019 г. на Районен съд Шумен по гр. д. № 1219/2019 г. за отхвърляне на предявените от дружеството касатор и „ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ“ ООД срещу синдика на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН“ ЕАД /н./ искове по чл. 270 ГПК за прогласяване нищожността на решение № 92/24.07.2015 г. по т. д. № 586/2011 г. по описа на Окръжен съд Шумен.

  В подадената касационна жалба се излагат твърдения, че са налице отменителни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Релевират се доводи, че въззивният съд е допуснал нарушение на процесуалните правила като не е обсъдил в съвкупност събрания по делото доказателствен материал и релевираните от касатора възражения относно разпределение на доказателствената тежест, както и възраженията относно липсата на протокол за разпределение на делото на конкретен съдия докладчик. Поради допуснатите процесуални нарушения постановеното решение е и необосновано. Наред с това, при постановяването му въззивният съд е нарушил и материалния закон, а именно чл. 9 от Закона за съдебната власт. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че въззивното решение следва да бъде допуснато до касация поради произнасяне по материалноправни и процесуалноправни въпроси, които са разрешени в противоречие с практика на ВКС. Въпросите са следните :

  1. За задълженията на въззивния съд да обсъди всички доводи на страните и да направи разбор на доказателствата.

  2. Относно приложение на чл. 9 ЗСВ, чието нарушение според касатора обуславя незаконен състав на съда, а оттам и нищожност на постановеното от него решение.

  Като основание за достъп до касация се сочи отклонение от създадена казуална практика, а именно решение № 77/17.03.2015 г. по гр. д. № 2040/2014 г. на IV ГО, решение № 164/04.06.2014 г. по гр. д. № 196/2014 г. на III ГО, решение № 202/19.04.2020 г. по гр. д. № 2832/2018 г. на IV ГО. Наред с това се релевира и основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

  При изложените доводи от касатора е формирано искане за постановяване на решение, с което да бъде отменено въззивното такова и да бъде прогласена нищожността на решение № 92/24.07.2015 г. по т. д. № 586/2011 г. по описа на Окръжен съд Шумен.

  От ответника по касация синдика на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН“ ЕАД /н./ не е подаден отговор на касационната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :

  Касационната жалба е подадена от легитимирана да обжалва страна в преклузивния срок по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване акт, поради което същата се явява процесуално допустима.

  От въззивната инстанция е възприета изцяло установената в решението на Районен съд Шумен фактическа обстановка и обстоятелството, че ищците обосновават исковата си претенция, твърдейки, че решение № 92/24.07.2015 г. по т. д. № 586/2011 г. по описа на Окръжен съд Шумен е постановено от незаконен състав в нарушение принципа за случайно разпределение на делата, прокламиран от чл. 9 на Закона за съдебната власт. Като е анализирал основанията за нищожност, разяснени в доктрината и създадената съдебна практика, въззивният съд е достигнал до извод, че постановеното по реда на чл. 710 ТЗ от Окръжен съд Шумен решение, с което е обявена несъстоятелността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН“ ЕАД /н./, а именно решение № 92/24.07.2015 г. по т. д.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари