Определение №60462/08.06.2021 по дело №1086/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60462

  София, 08.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми май , две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  Председател : ЕМИЛ ТОМОВ

  Членове : ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  изслуша докладваното от съдията Емил Томов

  гр. дело №1086/2021 г.

  Производството е по чл. 288 от ГПК .

  Образувано е по касационна жалба на Национална здравно-осигурителна каса (НЗОК) чрез адв. С.С. срещу решение № 194 от 14.12.2020г по в.гр.д. № 336/2020г на Шуменски окръжен съд , с което е потвърдено решение № 75 от 03.07.2020 год., по гр.д. № 293/2018 год.на РС –Велики Преслав .Районният съд е уважил исковата претенция по чл. 79, ал. 1 отЗЗД , вр.чл.59, ал. 1 от ЗЗО на “МБАЛ – Велики Преслав“ ЕООД ,като е осъдил ответника НЗОК да заплати сумата от 16476 лева, представляваща общ размер на незаплатени стойности на извършена болнична медицинска помощ през м.май 2015 год. – в размер на 6436 лева, месец октомври 2016 год. – в размер на 5640 лева и месец ноември 2016 год. –в размерна 4400 лева по договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки No270308/17.02.2015 год., ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба. Уважена е и претенцията по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за сумата от 3128,99 лева,

  Представен е сключен съгласно чл.59, ал.1 от ЗЗО договор №270308/17.02.2015г за оказване на първична извънболнична медицинска помощ по клинични пътеки от Приложение No 5 към член единствен на Наредба No 40 от 24.11.2004год.гарантиран от бюджета на НЗОК,в съотвестствие с Националния рамков договор ,за 2015 год и с препащате към обхвата на ПМС№ 94 от 24.04.2014 спрямо здравноосигурените лица/по § 7, ал. 1 от ЗБНЗОК./ с три допълнителни споразумения към него (/No5/ 15.05.2015 год., No 14/26.05.2016г., No 23/ 12.09.2016 год.) Страни са НЗОК, представлявана от директора на РЗОК – Шумен /20, ал.1, т.1 от ЗЗО/и ищеца „МБАЛ – Велики Преслав" ЕООД Допълнителните споразумения No 5/ 15.05.2015 год.и No 23/ 12.09.2016 год. касаят промени на стойностите и обеми на дейности на БМП, стойността на медицинските изделия и лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания .

  Съгласно прието от въззивния съд заключение на вещо лице, за процесните периоди описаните лечебни дейности са извършени от „МБАЛ – Велики Преслав“ ЕООД ,като претендираните с иска суми не са платени от НЗОК, поради „надлимитност“ на дейностите ,които представляват такива по Приложение No 2 към индивидуалния договор , но поради броя си надхвърлят определените стойности за процесните периоди ,така и определената за съответното болнично заведение бюджетна рамка .

  Въззивният съд е изложил решаващи съображения, като е изтъкнал правото на здравно осигуряване съгласно чл. 52, ал.1и ал. 2 о т Конституцията на Р.България, съответно достъпа до здравна грижа съгласно чл.81 от ЗЗ и ЗЗО ,в която законова уредба са закрепени принципите своевременност,достъпност, качественост,равнопоставеност при оказване на медицинската помощ, като е гарантиран свободния достъп до нея чрез определени по вид , обхват и обем пакет от здравни дейности ,както и свободен избор от осигурените на изпълнител , сключил съответния договор /. чл. 4, ал. 1и ал.2 ЗЗО и чл. 35, ал. 1, т. 1и т. 2 ЗЗО/. Анализираи са гаранциите и реда за заплащане по пакета здравни дейности от бюджета на НЗОК за съответната година (чл. 45 , чл. 46, чл. 55а ЗЗО) като е изтъкнато, че процесния индивидуален договор е сключен именно във връзка с дейността и в съответствие с гарантирания пакет по чл.45 от ЗЗО, затова и осигуряването на съответния финансов ресурс е задължение на Държавата,като пасивно легитимиран е ответника. Така намира израз принципа на закрила в чл.52,ал.3 от КРБ,законодателно проведен чрез задължителното здравно осигуряване и финансовия план съгласно чл.22 ЗЗО, т.е. чрез бюджета на НЗОК ,която е длъжна да заплаща всички дейности в обхвата на пакета на избрания от здравно осигуреното лице изпълнител – в случая

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари