*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен с Решение №60210/04.01.2022 по дело №873/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
За задължението на въззивния съд да формира свои изводи по същество на спора, като обсъди всички събрани доказателства и също така да обсъди в мотивите си доводите на страните и оплакванията на въззивния жалбоподател.
Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети май, две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ЕМИЛ ТОМОВ

Членове:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр. дело №873/2021 г.

Производството е по чл. 288 от ГПК

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. Д. И. ,чрез адв Е.М. срещу решение № №260 156 от 15.12.2020г по гр.д № 598/2020г на Русенски окръжен съд , постановено в трудов спор .Потвърдено е решение № 260013 от 20.08.2020г., по гр.д.№ 1860/2020г. на Русенски районен съд, с което са отхвърлени предявените от настоящата жалбоподателка обективно съединени искове по чл. 74 ал.4 от КТ за нищожност на клауза за уговорен изпитателен срок в полза на работодателя в допълнително споразумение по трудов договор и по чл. 344 ал.1 КТ, т.1 и т.2 срещу работодателя „ЦБА“ АД, който е прекратил трудовия договор с позоваване на тази клауза /чл. 71 , ал.1 КТ /

От фактическа страна е прието за установено ,че между страните по делото бил сключен трудов договор от 15.06.2018г., съгласно който ищцата изпълнявала длъжността „касиер“ в търговски обект на ответното дружество в [населено място]. На основание ЕР на ТЕЛК № 4788/16.12.2019г. и заключение на Служба по трудова медицина,със Заповед№ 1/02.01.2020г. на работодателя ищцата е трудоустроена на длъжността „касиер“, със срок на трудоустрояването до 01.02.2021г.С допълнително споразумение №14845/17.03.2020г.ищцата била преназначена,въз основа на нейна писмена молба,от длъжността „касиер“ на длъжност „обслужващ магазин“, основното й трудово възнаграждение е увеличено от 750 лв. на 800 лв., и бил уговорен изпитателен срок от шест месеца в полза на работодателя.Със заповед № 6936/25.03.2020г. последният прекратил трудовото правоотношение,на основание уговорения в негова полза изпитателен срок . Въззивният съд е препратил изцяло към съображенията на първоинстанционния съд,като е изтъкнат чл.272 ГПК. Искът е неоснователен , тъй като работодателят е съобразил чл. 70 , ал.5 КТ при сключването на трудов договор със срок за изпитване, преназначавайки ищцата на друга длъжност, с различни трудови функции от заеманата преди това, и е действал добросъвестно; не е доказано работодателят да е сключил договор с клауза за изпитване с цел преодоляване защитата по чл. 333 от КТ, с която се ползва ищцата, поради ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За формата и съдържанието на решението и присъдата.
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. В мотивите към решението, с което остава в сила обжалваното решение, второинстанционният съд е длъжен да обсъди всички основания за отмяна, посочени от страните, а така също да изтъкне, че е извършил служебно проверка на правилността на обжалваното решение. Когато второинстанционният съд намира, че следва да бъде отменено обжалваното…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на въззивния съд да формира свои изводи по същество на спора, като обсъди всички събрани доказателства и също така да обсъди в мотивите си доводите на страните и оплакванията на въззивния жалбоподател.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари