Определение №60461/20.12.2021 по дело №3072/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Дали за съсобственика-прехвърлител по договор за даване вместо изпълнение е без правно значение кой ще е приобретателят на притежаваната от него идеална част от съсобствения недвижим имот, когато третото лице е взискател по изпълнително дело с длъжник -прехвърлителя по сделката и изпълнението е насочено върху идеалната част от съсобствения имот, прехвърлена вместо изпълнение?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на девети ноември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Камелия Маринова

Членове:
Веселка Марева, Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдията Донкова гр. д. № 3072/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК вр. чл. 280 ГПК.

История на спора

С решение № 260380 от 16.11.2020 г., постановено по въззивно гр. д. № 2058/2019 г. на Пловдивския окръжен съд е потвърдено решение от 12.04.2019 г. по гр. д. № 1792/2018 г. на Пловдивския районен съд, поправено с решение от 19.06.2019 г., с което по предявените от Д. В. К. и Н. И. К. искове с правно основание чл. 33, ал. 2 ЗС е допуснато да бъде извършено изкупуване от ищците на 1/2 ид. ч. от правото на собственост върху имоти с идентификатори както следва: поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място], заедно с построените в него сгради: сграда № 1 с идентификатор ****, със застроена площ 71 кв. м., ведно с намиращите се в сградата самостоятелен обект с идентификатор *****, на първия етаж от сградата, представляващ жилище с площ 67 кв. м. и самостоятелен обект с идентификатор *****, на втория етаж от сградата, представляващ жилище с площ 67 кв. м., сграда № 2 с идентификатор ****, със застроена площ 14 кв. м., с предназначение: хангар, депо, гараж, сграда № 3 с идентификатор ****, със застроена площ 11 кв. м., предназначение: складова база, склад, заедно с всички подобрения и приращения в описания имот, които идеални части са прехвърлени с договор за прехвърляне на идеална част от право на собственост върху недвижими имоти вместо плащане, сключен с нотариален акт № 20, т.3, н. д. № 376 от 28.12.2015 г., между ответниците В. Н. П. и Д. Н. П., като прехвърлители, и Д. Г. Д., като приобретател, за сумата 19 108,31 лв., която сума следва да бъде изплатена от ищците в полза на ответника Д. в едномесечен срок от влизане в сила на решението.

Срещу това решение е подадена касационна жалба от ответниците В. Н. П. и Д. Н. П. и касационна жалба от ответниците Д. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение № 111 от 30.10.2018 г. по гр. д. № 3807/2017 г. 3
  Решение № 111 от 30.10.2018 г. по гр. д. № 3807/2017 г.
  Намира ли приложение разпоредбата на чл. 33, ал. 2 ЗС, когато разпореждането с притежаваните от съсобственика части от съсобствени имоти в полза на трето на съсобствеността лице е по договор за даване вместо изпълнение или в изпълнение на извънсъдебно споразумение за погасяване на парично задължение за обезщетение на вреди?Когато престационният…
 • Решение
  Решение № 15 от 30.01.2015 г. по гр. д. № 4604/2014 г.
  За задължението на въззивния съд да обсъди всички направени от страните доводи, като изложи съображения кои от тях намира за неоснователни и защо.
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 413/26.05.2010 г. по гр. д. № 2636/2008 г.
  Дали продажбата на съсобствен недвижим имот, извършена от физическо лице в полза на търговец, който по занятие извършва строителна дейност, при която е уговорена насрещна престация от смесен характер – парична от 16 000 лева и натурална – построяване на обекти за продавача, обуславя приложението на чл. 66 ЗС във…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари