Определение №60461/16.08.2021 по дело №2062/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За задълженията на въззивния съд при констатирана нередовност на исковата молба.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т. д. № 2062 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 от ГПК.

История на спора

„Акт софт“ АД и „Риана“ ЕООД обжалват решение № 1444 от 2.7.2020 г. по в.т.д. 5322/19 г. САС, ТО, 13 състав, с което е обезсилено решението на първоинстанционния съд и е върнато делото за ново разглеждане.

В касационната жалба са изложени съображения за недопустимост на съдебното решение, конкретно, направения от въззивния съд извод, че надлежна страна в процеса, срещу която е предявен иска, е не Администрацията на Министерски съвет, а Министерски съвет - колективен орган на изпълнителната власт.

Касационният жалбоподател и ищец в производството, сочи, че при посочване в исковата молба на ответник Министерски съвет, бил посочен БУЛСТАТ, на който съответства регистрация на Администрацията на Министерски съвет, като самостоятелно юридическо лице. В становище на ищеца вх. № 2831 от 27.2.2018 г., подадено до Софийски градски съд в първоинстанционното производство, било индивидуализирано, че искът е предявен срещу юридическото лице по чл. 40, ал. 3 от ЗА. Обективно не можело да се даде Булстат на държавен орган. В регистър Булстат нямало вписан субект Администрация на Министерски съвет, според чл. 5 от ЗРБ, посочването на кода било абсолютно достатъчно, за да се индивидуализира субектът.

Излага съображения за отмяна на решението поради допуснати съществени процесуални нарушения съгласно чл. 281, т. 3 пр. 2 ГПК.

Излага също основания за отмяна съгласно чл. 281, т. 3 ГПК, пр. 1 – нарушение на материалния закон и чл. 281, т. 3 ГПК, пр.3 – необоснованост на съдебното решение.

Моли да се обезсили решението, а ако не да се отмени.

Мотиви

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК поставя следните правни въпроси:

На първо място излага основание за допускане касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2, пр. 2 ГПК, недопустимост на решението на въззивния съд. Счита, че решението е недопустимо, защото не било възприето точно лицето, срещу което искът е предявен. Сочи, че това лице е не Министерски съвет, а Администрация на Министерски съвет. Излага обстоятелства, че след като е посочил номер Булстат, съответстващ на Администрацията на Министерски съвет, означава, че това е лицето, срещу което е предявен искът. В становище вх. № 28312 от 27.2.2018 г. бил посочил, че исковете са предявени с юридическо лице по чл. 40, ал. 3 от ЗА. Излага подробни съображения, че искът е предявен срещу Администрация на Министерски съвет и счита, че решението на САС е недопустимо.

На второ място сочи основание – очевидна неправилност на въззивното решение съгласно чл. 280, ал.2, пр. 3 ГПК. Мотивира същото с това, че идентификацията е направена с номера на регистър БУЛСТАТ. Колективният орган на изпълнителната власт не бил юридическо лице и било обективно невъзможно да е вписан в регистър Булстат, а е вписано юридическото лице по чл. 40, ал. 3 ЗА. Приетото от въззивния съд, било очевидно неправилно.

Освен това формулира следните правни въпроси:

1. Длъжен ли е съдът да обсъди всички доводи на страните и доказателства по делото, които имат значение за решението по делото. Обосновава наличието на допълнително основание съгласно чл. 280, ал.1, т. 1 от ГПК.

2. Обвързан ли е съдът по конкретното дело от волеизявлението на ищеца, чрез което ищецът (със съответното процесуално действия или действия) изрично е посочил пасивно легитимирания ответник по исковете? Този въпрос бил релевантен само, ако ВКС приеме, че исковете са предявени срещу колективния орган, въпреки изричните твърдения на касатора-ищец, че това не е така и исковете са предявени срещу юридическото

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари