Определение №60461/14.07.2021 по дело №1522/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  8

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60461

  гр. София, 14.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 1522 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „ДОМЕЙН МЕНАДА“ ЕООД срещу решение № 524/28.02.2020 г. по в. т. д. № 4929/2019 г. на Апелативен съд София, което е отменено решение № 216/30.04.2019 г. по т. д. № 1971/2017 г. на СГС и дружеството касатор е осъдено да заплати на „ЕВРО ИНВЕСТ КОНСУЛТ ДЕЛЕВА“ ЕООД сумата 34 275, 32 лв., представляваща неизплатено възнаграждение по договор от 02.04.2015 г. с предмет консултантски услуги за кандидатстване по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Национална програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор 2014 – 2018 г., ведно със законната лихва.

  В подадената касационна жалба се излагат твърдения, че са налице отменителни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Релевират се доводи, че въззивният съд е направил неправилен анализ на доказателствата по делото, което води до необоснованост на решението. Наред с това, съдът не е обсъдил всички възражения на страната и е постановил решението си при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, както и на материалния закон. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че въззивното решение следва да бъде допуснато до касация поради произнасяне по материалноправни и процесуалноправни въпроси, които са разрешени в противоречие с практика на ВКС и са от значение за точното прилагане на закона и развитие на правото. Въпросите са следните :

  1.„Задължен ли е съдът в мотивите си да обсъди всички доказателства, доводи и възражения на страните във връзка със спора?“

  2.„Допустимо ли е съдът да постанови решението си без да изложи мотиви по част от направените възражения и доводи на страната и без да извърши анализ на събраните по делото доказателства относно тези релевантни обстоятелства?“

  3.„Налице ли е нееквивалентност на престациите по договор за консултантски услуги, предвид договорения размер на възнаграждението, което е 10 пъти повече от пазарната цена на този тип услуга?“

  4.„Подлежи ли на оценка възнаграждение по договор за консултантски услуги относно еднотипни дейности по кандидатстване по програми за финансиране от Държавен фонд „Земеделие“, включително чрез допускане на съдебно – икономическа експертиза за определяне на пазарна стойност на услугата?“

  5.„Допустимо ли е да бъдат сравнени възнагражденията по договори за консултантски услуги по един и същи вид програми за финансиране от Държавен фонд „Земеделие“, с оглед определяне на справедлива пазарна стойност на услугата?“

  6.„Допустимо ли е съдът да постанови решение като кредитира съдебно – техническа експертиза, при която вещото лице не е изпълнило всички възложени задачи по нея?“

  7.„Допустимо ли е съдът да постанови решение на база съдържание на електронни писма, чието съдържание не е изследвано в рамките на съдебно – техническа експертиза, а същите са оспорени от другата страна?“

  8.„Счита ли се за приета работата по договор за консултантски услуги с цел получаване на финансиране от Държавен фонд „Земеделие“ със самото подписване на договор между възложителя и Държавен фонд „Земеделие?“

  9.„Счита ли се за валидно отправено възражението за неизпълнен договор, ако същото е направено след прекратяване на договора в отговор на претенцията на изпълнителя за пълно заплащане на възнаграждението по този договор?“

  10.„Когато в договор е уговорено, че крайното плащане се извършва след получаване на финансовата помощ, счита ли се получаването на финансовата помощ за търсен резултат по договора?“

  От касатора е мотивирано приложението на чл. 280, ал. 1 т. 1 ГПК с посочване на задължителна практика на ВКС /т. 3 от ТР № 1/09.12.2013 г. по т. д. № 1/2013 г. на ОСГТК/ и такава, формирана по реда на чл.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари