Определение №60460/07.06.2021 по дело №2924/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60460

  гр. София, 07.06.2021 г..

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 26 януари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСКА РАЙЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:ЗОЯ АТАНАСОВА

  ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова

  гр. дело № 2924 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по подадена касационна жалба от ищеца Т. Е., гражданин на Република М., чрез адв.Т. П.-П. срещу решение № 1115/04.06.2020 г. по гр.дело № 5435/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 2814/04.05.2018 г. по гр.дело № 3057/2017 г. на Софийски градски съд, с което е отхвърлен иска на жалбоподателя срещу „Книгомания” ЕООД по чл.48 от Договора за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела, сключен между НРБ и СССР, вр.чл.117 от Кодекса на международното частно право за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранно решение, постановено от съд в [населено място], Република М. на 12.12.2014 г. и влязло в сила на 19.01.2015 г.

  Поддържаните основания за неправилност на решението по чл.281,т.3 ГПК са нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост. Искането е да се допусне касационно обжалване по поставените въпроси в изложението, да се отмени въззивното решение и вместо него предявеният иск се уважи.

  В изложението са поставени правните въпроси: 1. Обусловена ли е идентичността на ответника по екзекватурното производство и производството пред чуждестранния съд от задължителното посочване на данните по регистрация на българското юридическо лице или следва да се преценява с оглед на всички налични доказателства в производството? 2. Дали редовното конституиране на ответника в процеса пред чуждестранния съд е въпрос на преценка на съда по екзекватура? Ако чуждестранния съд е конституирал ответника, индивидуализирайки го с търговското му предприятие и е счел това за допустимо по местния приложим закон, следва ли съдът по екзекватурата да преценява това по българското право? Трябва ли да се индивидуализира българското дружество в съдебното решение на чуждестранен съд с името си съгласно регистрацията в търговския регистър и с ЕИК, за да се приеме, че се касае за същото юридическо лице? 3. Редовното конституиране на ответника в производството пред чуждестранния съд дали е условие за признаване и допускане изпълнението на чуждестранното решение, след като не е изрично посочено в чл.52 от Договора за правна помощ и чл.117,т.2 КМЧП? Съставлява ли въпросът за надлежното конституиране на ответника от чуждестранния съд критерий по чл.52 от Договора за правна помощ, респ. чл.117,т.2 КМЧП? Посочените въпроси според жалбоподателя са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.4. При релевирано възражение по чл.117,т.2 КМЧП от ответника длъжен ли е решаващият съд по екзекватурното производство да приложи чл.120,ал.2 КМЧП, като разпредели доказателствена тежест за обстоятелствата по чл.120,ал.2 КМЧП върху ответника и съобразно нея да извърши преценка на събраните доказателства? Четвъртият въпрос е решен в противоречие с практиката на ВКС и е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото. Цитирано е т.решение № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС – т.3 и решение № 180/02.02.2018 г. по т.дело № 340/2017 г. на ВКС, I т.о. по чл.290 ГПК. Последното не е приложено към изложението.

  Ответникът по касационната жалба „Книгомания” ЕООД, чрез адв. И. Б. в писмен отговор е мотивирал становище за липса на сочените основания за допускане на касационно обжалване по поставените въпроси в изложението и за неоснователност на касационната жалба по същество.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение като извърши проверка на обжалваното решение намира, че жалбата е подадена в срока, предвиден в чл. 283 от ГПК от легитимирана страна срещу въззивно решение, което подлежи на касационно обжалване и е процесуално допустима.

  Въззивният съд е приел, че производството е образувано по молба с правно основание чл. 117 от КМЧП във вр. с Договор между

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари