Определение №60460/16.08.2021 по дело №2161/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60460

  [населено място],16.08.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т. д. 2161 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  ЗАД „Алианц България“ АД, [населено място] обжалва решението на Апелативен съд - Бургас, с която е потвърдено решението на първоинстанционния съд за присъждане на обезщетение на В. А. Б. сумата в размер на 60 000 лв, ведно със законната лихва от 11.09.2014 г.

  Излага основания за нарушение на материалния закон, конкретно чл. 52 от ЗЗД, основание за отмяна съгласно чл. 281, т. 3, пр. 1 от ГПК. Обезщетението било необосновано увеличено с оглед датата на събитието, стойността на застрахователните лимити, както и понятието справедливост, определящо кои лица следва да получат обезщетение. Освен това била нарушена нормата на чл. 51, ал. 2 от ЗЗД, като била неправилно приложена при наличие на съпричиняване.

  Твърди нарушение на съдопроизводствените правила – основание за отмяна съгласно чл. 281, т. 3, пр. 2 от ГПК. Не били изложени мотиви по всички доводи и възражения на жалбоподателя.

  С касационна жалба като иска въззивното решение да бъде отменено като неправилно и искът да се отхвърли.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се позовава на правно основание по чл. 280, ал. 2, пр. 3 от ГПК, а именно, че според касатора обжалваното решение е очевидно неправилно.

  Очевидната нерпавилност обосновава с това, че изводите на въззивния съд при възприемане фактите по делото били необосновани.

  В изложението по чл. 284, ал.3, т. 1 от ГПК сочи следните правни въпроси, които били основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т.3 от ГПК за допускане на решението до касационно обжалване:

  Обосновава наличие на основание за допускане касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК:

  1.Относно приложението на принципа на справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД, при определяне обезщетение за неимуществени вреди – противоречие с ППВС № 4/1968 г.; ППВС 2/84 и ППВС 5/69 г., ТР 1/2016 г. от 21.06.2018 г. по тълк.д. 1/16 г. на ОСНГТК на ВКС, решение по т.д. № 157/2011 г., ВКС, ТК, I т.о.; решение № 169 по т.д. № 762/2010 г., ВКС, II т.о.; решение по т.д. № 916/2011 г. на ВКС, I т.о. Обосновава, че справедливият размер на обезщетението не е определен съгласно установеното наличие на съпричиняване.

  Обосновава наличие на основание за допускане касационно обжалване съгласно чл. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК:

  1. По същество, с Тълкувателно решение № 1/21.06.2018 г. по т.д. 1/2016 г. ОСНГТК на ВКС разширява ли се кръгът на лицата, имащи право на обезщетение от смърт на лице при ПТП или се признава правото на лица, извън посочените в ППВС № 4/61 г. и № 5/69 г. да получат обезщетение, "когато поради конкретни житейски обстоятелства привързаността е станала толкова силна, че смъртта на единия от родствениците е причинила на другия морални болки и страдания, надхвърлящи по интензитет и времетраене нормално присъщите за съответната родствена връзка“, т.е. когато „най-близките на починалия“ са други лица, извън съпруг, деца, родители?

  2. Съществува ли конкуренция между лицата, посочените в ППВС № 4/61 г. и ППВС 5/69 г. и лицата, имащи право да претендират обезщетение по изключение, съгласно Тълкувателно решение № 1/21.06.2018 г. по тълк.д. 1/2018 г. на ОСГТК на ВКС?

  3. Какви са критериите, за да бъде определена изключителната емоционална връзка между починалия и претендиращия, който основава материалната си легитимация за получаване на обезщетение за неимуществени вреди вследствие смъртта на свой близък, на основание Тълкувателно решение № 1/21-06.2018 г. по тълк. дело № 1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС, като трайна и дълбока?

  4. До каква степен и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари