Определение №60459/17.12.2021 по дело №3213/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60459

  гр. София, 17.12.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр.д. № 3213/2021г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Д. П. А. и Р. Р. А. от [населено място] срещу въззивно решение № 260156 от 17.05.2021г., постановено по гр.д.№ 161/2021г. на Софийския окръжен съд, с оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон - касационно основание по чл.281, т.3 ГПК.

  С обжалваното решение въззивният съд е потвърдил решение № 26004 от 11.01.2021г. по гр.д. № 734/2018г. на Свогенския районен съд, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от касаторите против „Чез Разпределение България”АД, гр. София искове с правна квалификация чл.109 ЗС за осъждане на ответника да премахне два стоманобетонни стълба, метални въжета и кабели, намиращи се собствения им неурегулиран поземлен имот в землището на [населено място], общ.С., околовръстен строителен полигон на махала „П.”, с площ по документ за собственост от 650 кв.м.

  По делото е установено, че ищците в първоинстанционното производство Д. П. А. и Р. Р. А. са собственици на посочения поземлен имот по силата на договор за покупко-продажба от 08.10.2012г., обективиран в нот.акт № 125/2012г. Процесните съоръжения за изградени от държавата през периода 1988г.-1993г. и обслужват имоти в околовръстния полигон на [населено място], включително имота на ищците. Ответното дружество е признало, че не разполага със строителни книжа за тях, тъй като проводателят му не ги е запазил и не е бил длъжен да ги пази повече от 30 години. От заключението на съдебно-техническата експертиза е установено, че тези съоръжения са част от линеен обект на техническата инфраструктура – част от електроразпределителната мрежа, попадаща в урбанизирана територия, при изграждането на който не е налице отклонение от строителните правила и норми.

  При тези фактически данни въззивният съд е приел, че предпоставките за уважаването на негаторния иск не са налице. Посочено е, че съоръженията, които се иска да бъдат премахнати, са търпим строеж съгласно разпоредбата на § 53, ал.4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗУТ и според § 16, ал.1 ПРЗУТ и § 127 ПЗРЗИДЗУТ такива инфраструктурни обекти не подлежат на премахване, на забрана за ползване и могат да бъдат предмет на прехвърлителни сделки, респ. че по отношение на тях са възникнали сервитутни права в полза на ответника по силата на чл.60, ал.2, т.1 ЗЕЕЕ. Изложени са и допълнителни съображения, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари