Определение №60459/14.07.2021 по дело №2028/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60459

  гр.София, 14.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на деветнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 2028 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на А. Ц. К., срещу решение № 11594/20.07.2020 г. по в. т. д. № 4920/2019 г. на Апелативен съд С., с което е отменено решение № 75/04.06.2019 г. по т. д. № 145/2018 г. на Окръжен съд Монтана и е отхвърлен иска на касатора, предявен срещу „ЗД „БУЛ ИНС“ АД, за заплащане на сума в размер 5 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди, причинени от смъртта на сестра й Р. К., настъпила на 12.08.22015 г. вследствие ПТП, реализирано на 08.08.2015 г., и е потвърдено решението на Окръжен съд Монтана в останалата в отхвърлителната му част.

  В подадената жалба се сочат касационни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Твърди се, че обжалваното решение е неправилно постановено поради необоснованост и нарушение на материалния закон – чл. 52 ЗЗД и съдопроизводствените правила. В изложението на основания за допускане на касационно обжалване се обосновава приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК /последната неправилно посочена като номерация по т. 2/ поради отклонение от задължителна практика на ВКС, намерила израз в ТР № 1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС, и казуална практика на ВКС, обективирана в решение № 212/2012 г. по т. д. № 1106/2010 г. на II ТО, решение № 24/28.01.2010 г. по гр. д. № 4744/2008 г. на II ГО, решение № 97/2019 г. по гр. д. № 3457/2018 г. на IV ГО, решение № 151/30.07.2019 г. по гр. д. № 3044/2018 г. на III ГО, решение № 45/2019 г. по гр. д. № 1466/2018 г. на III ГО. Формулират се въпроси, които според касатора са включени в предмета на делото и са обусловили мотивите на въззивната инстанция. Въпросите са следните :

  1. „Следва ли въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото и защитни позиции на страните като изложи мотиви в тази връзка? Следва ли съдебното решение да бъде постановено въз основа на всички събрани по делото доказателства и след тяхната съвкупна преценка, а когато някое доказателство се приема за недостоверно, съдът следва ли да изложи мотиви в тази насока?“

  2. „Спадат ли сестрите към кръга на лицата, имащи право на обезщетение за неимуществени вреди при смърт на близък, причинена от деликт, в случай, че е налице особена близост между ищците и починалия?“

  3. „При изследване на въпроса дали ищецът попада в кръга лица, имащи право на обезщетение съгласно ТР № 1/2018 г. по т. д. № 1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС, допустимо ли е съдът да изхожда изцяло от общите принципни положения в отношенията между внуци и баби и дядовци, братя и сестри, без да отчете спецификата на процесния случай?“

  4. „Допустимо ли е съдът да не обсъжда всички доказателства по делото, при положение, че не ги приема за достоверни?“

  5. „Допустимо ли е съдът да мотивира решението си, позовавайки се на неустановени и непосочени от страните по делото факти и обстоятелства?“

  При изложените доводи в касационната жалба е формирано искане за постановяване на акт, с който атакуваното решение да бъде допуснато до касационен контрол и отменено като предявеният иск бъде уважен в размер на 100 000 лв. Претендира се присъждане на разноски и възнаграждение по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата.

  От ответника по касация „ЗД „БУЛ ИНС“ АД е подаден отговор, с който касационната жалба се оспорва като неоснователна. Заявено е становище за липса на основания въззивното решение да бъде допуснато до

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари