Определение №60458/14.07.2021 по дело №2676/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60458

  гр. София , 14.07.2021г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в закрито заседание на`дванадесети юли, две хиляди двадесет и първа година, в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  като разгледа докладваното от съдията Чаначева т.д. № 2676/2019 год. и за да се произнесе съобрази следното:

  Производството е по чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на синдиците на КТБ / в несъстоятелност / - А. Д. и К. М., против решение № 1985/31.07.2019 г. по т.д.№ 2513/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 581/19.03.2018 г. по т.д.№ 1528/2017 г. на Софийски градски съд. С потвърденото решение е отхвърлен предявеният от синдиците на банката против „Проджект Строители на модерна България„ ООД иск, с правно основание чл.60а ал.1 т.2 ЗБН.

  Ответникът по касационната жалба - „Проджект Строители на модерна България„ ООД не е заявил становище.

  С определение №184/02.11.2020 г. по настоящото дело, производството е спряно, до приключване на конституционно дело № 9/2020 г. на Конституционния съд на Република България, предмет на което е противоконституционност на норми от ЗБН, вкл. чл. чл.60а ал.1 ЗБН / обн. ДВ бр.22 от 2015 г., доп. ДВ бр.33 от 2019 г.,в сила от 19.04.2019 г./. С оглед приемането и обявяването на решение № 8/27.05.2021 г. по конст.дело № 9/2020 г. на Конституционния съд на Република България /обн. ДВ, бр.48 от дата 08.06.2021 г., на основание чл.230 ал.1 ГПК, производството следва да бъде възобновено.

  Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да се произнесе , настоящият състав съобрази следното :

  В изложението по чл.284 ал.3 ГПК касаторът се позовава на очевидна неправилност, на основание чл.280 ал.2 пр. трето ГПК. Поддържано е и основанието по чл.280, ал.1, т.3 ГПК като касаторът е формулирал в тази връзка и редица въпроси, относими към характера и приложението на разпоредбата на чл.60а ЗБН.

  С решение № 8/27.05.2021 г. по конст. дело № 9/2020 г. на Конституционния съд на Република България, разпоредбата на чл.60а ал.1 от ЗБН / обн. ДВ бр.22 от 2015 г., доп. бр.33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г. / е обявена за противоконституционна. Следователно, в хода на висящото съдебно производство се явява отпаднало занапред правното основание на иска, обуславящо неговата недопустимост, а оттук и недопустимост на въззивното решение, за която съдът следи служебно и без обосноваване на основание за допускане на касационното обжалване, съгласно чл.280 ал.2 пр. второ ГПК и чл.280, ал.1, т.3 ГПК.

  Следователно, касационното обжалване ще следва да се допусне за проверка допустимостта на въззивния акт.

  Водим от горното, Върховен касационен съд, първо търговско отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ВЪЗОБНОВЯВА производството по т.д.№ 2676/2019 г. на І т.о. на Върховен касационен съд .

  ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 1985/31.07.2019 г. по т.д.№ 2513/2018 г. на Софийски апелативен съд,

  Делото да се докладва на Председателя на І т.о. на ВКС, за насрочване в открито заседание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари