Определение №60458/07.06.2021 по дело №1136/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли въззивният съд да обсъди всички доводи на страните и всички доказателства по делото и да постанови решение след тяхната съвкупна преценка?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 1136 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх. № 261348/12.02.2021 г. на Б. И. М., чрез адв. З. Й., против въззивно решение № 260002/05.01.2021 г., постановено по възз. гр. д. № 421/2020 г. на Окръжен съд – Враца, с което е потвърдено решение № 49/20.07.2020 г. по гр.д. № 422/2019 г. на Районен съд – Оряхово, с което на основание чл. 32, ал.2 СК, вр. с чл. 127, ал. 2 ЗЗД касаторът е осъден да заплати на И. А. М. сумата от 10 809.17 лв., представляваща Ѕ ид. част от солидарно поетите от съпрузите по време на брака им задължения по сключени договори за банкови кредити с „ОББ“ АД и „ЮРОБАНК и Еф Джи България“ АД, в общ размер на 21 618,34 лв., и погасени от ищцата след фактическата раздяла на страните през м. октомври 2010 г. Сумата е присъдена със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба – 03.07.2019 г. до окончателното й плащане.

Касационен въпрос

В представеното изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК допускането на касационното обжалване се търси в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по следния (обобщен и уточнен от състава на съда) въпрос: следва ли въззивният съд да обсъди всички доводи на страните и всички доказателства по делото и да постанови решение след тяхната съвкупна преценка. По този въпрос се сочи, че въззивното решение противоречи на разрешенията, приети в ТР № 1/04.01.2001 г. по т. д. № 1/2000 г. на ОСГК на ВКС, решение № 232/ 12.08.2014 г. по гр. д. № 7488/2013 г., IV г. о. и решение № 167/10.12.2018 г. по гр. д. № 8/2018 г., III г. о. на ВКС.

Ответната страна по жалбата – И. А. М., представлявана от адв. А. К., в писмен отговор изразява становище за липса на предпоставки за допускане на касационния контрол и за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение намира следното:

За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че страните са сключили граждански брак на 01.10.1978 г., който е прекратен с развод с решение № 34/28.03.2018 г. по гр. д. № 6/2018 г. на Районен съд – Оряхово. Не е спорно, че от м. октомври 2010 г. страните са били във фактическа раздяла. Съдът е посочил, че между ищцата и „ОББ“ АД е бил сключен договор за потребителски кредит от 13.12.2007 г. за сумата 5 500 лв., която е усвоена от ищцата на 14.12.2007 г. На 11.10.2012 г. кредитът е предоговорен и е погасен изцяло на 22.12.2017 г., като общата платена сума за погасяването му е в размер на 10 551. 32 лв., от които - главница в размер на 5 500 лв., лихви - 4 678.42 лв., застраховка – 276.65 лв., такса управление на кредита – 96.25 лв. От втори договор за потребителски кредит № FL397336/29.04.2008 г., сключен между ищцата и „ЮРОБАНК и Еф Джи България“ АД, се установява, че получената сума е в размер на 12 600 лв. На 11.08.2014 г. кредитът е предоговорен, като е рефинансиран с отпускане на друг заем в размер на 10 734 лв., с който ищцата погасила остатъка от главницата по договора от 2008 г. в размер на сумата 7 192.93 лв. След удържаните такси в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари