Определение №60457/07.06.2021 по дело №339/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно релевантните обстоятелства, които следва да бъдат обсъдени от съда при определяне размера на обезщетението за претърпени от пострадалото лице неимуществени вреди в производството по чл. 2б ЗОДОВ.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 339 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба вх. № 268712/10.11.2020 г. на Прокуратура на Република България против въззивно решение № 260205 от 08.10.2020 г., постановено по възз. гр. д. № 687/2020 г. на Окръжен съд – Пловдив, допълнено с определение № 260809/18.12.2020 г. по същото дело, в частта, с която на основание чл.2б ЗОДОВ касаторът е осъден да заплати на С. А. А., починал в хода на производството и заместен от наследниците си - М. Р. А., А. С. А. и Р. С. А., сумата 5 000 лв. - обезщетение за неимуществени вреди от нарушение на правото на разглеждане и решаване в разумен срок на нохд № 54/2012 г. по описа на Окръжен съд – Смолян, ведно със законната лихва, считано от 31.07.2017 г. до окончателното изплащане на сумата; както и сумата 882.37 лв. – обезщетение за забава за периода от 05.11.2015 г. до 31.07.2017 г.

Касаторите М. Р. А., А. С. А. и Р. С. А., представлявани от адв. С. Л. и адв. Т. Д., обжалват въззивното решение в частта, с която въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение № 2/04.01.2018 г. по гр. д. № 304/2017 на Районен съд – Мадан и е отхвърлил като неоснователни исковете за разликата до предявените размери, съответно от 7 000 лв. - по чл.2б ЗОДОВ; и от 1 239.14 лв. – по чл.86, ал.1 ЗЗД.

В двете касационни жалби са изложени доводи за неправилност на въззивното решение, поради допуснати нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

В изложението на касатора Прокуратура на РБ искането за допускане на касационния контрол се обосновава с предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3. Основанието по чл.280, ал.1, т.3 ГПК се поддържа по следните въпроси: 1) в производството по чл. 2б ЗОДОВ задължен ли е съдът да изложи мотиви защо неспазването на предписаните от закона срокове, респ. констатираните забавяния в производството, нарушава изискването за разумен срок по чл. 6, пар. 1 ЕКПЧ; 2) след като отговорна на основание чл.2б ЗОДОВ е държавата, конституираният като ответник държавен орган - процесуален субституент, явява ли се материално легитимиран да обезщети всички вреди, дори когато са причинени с действия или бездействия на друг държавен орган. Основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК се сочи във връзка с въпросите: 3) длъжен ли е въззивният съд да посочи всички обстоятелства, които имат значение за ангажиране отговорността за неимуществени вреди по чл.2б ЗОДОВ и да изложи мотиви за значението им за размера на тези вреди – твърди се противоречие на въззивното решение с ППВС № 4/1968 г.; с решение № 302/04.10.2011 г. по гр. д. № 78/2011 г., III г.о. и решение № 321/26.11.2014 г. по гр. д. № 2516/2014 г., IV г.о. на ВКС; 4) при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди по чл.52 ЗЗД, трябва ли като критерии да се отчитат социално-икономическата среда, жизнения стандарт и общоприетото разбиране за справедливост – твърди се противоречие на обжалваното решение с ППВС № 4/1968 г., с решение № 480/23.04.2013 г. по гр. д. № 85/2012 г., IV г.о., решение № 123/23.06.2014 г. по гр. д. № 254/2014 г., IV г.о. на ВКС.

В писмен отговор ответните страни по жалбата - М.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари