Определение №60456/17.12.2021 по дело №4966/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60456

  Гр.София, 17.12.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети декември през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  при участието на секретаря., като разгледа докладваното от съдията Русева ч.г.д. N.4966 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

  С определение №.590/3.11.21 по г.д.№.1651/21 на ОС Стара Загора е потвърдено определение №.261630/1.09.21 по г.д.№.3423/14 на РС Стара Загора, с което е отхвърлена молбата на А. П. за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки на длъжника Н. П..

  Постъпила е частна касационна жалба от А. П., в която се твърди, че определението е незаконосъобразно, и се иска неговата отмяна.

  Частната касационната жалба е недопустима.

  Обжалваният съдебен акт не е от категорията на определенията, за които е предвидена възможност за обжалване с частна касационна жалба.

  С новата глава петдесет и шеста "а" на Гражданския процесуален кодекс /ДВ бр.13/17/, чл.618а-618д, се урежда издаването, отменянето, изменението, признаването и изпълнението на европейска заповед за запор на банкови сметки въз основа на Регламент (ЕС) №.655/14 на Европейския парламент и на Съвета от 15.05.14 за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела /Регламента/, който се прилага от 18 януари 2017г. Съгласно § 22 от Преамбюла на Регламента, следва да се предостави право на кредитора да обжалва отказа да бъде издадена заповед за запор, без това право да възпрепятства впоследствие възможността за подаване на нова молба за заповед за запор въз основа на нови факти или нови доказателства. Уредбата на правото на обжалване се съдържа в чл.21 от Регламента – кредиторът може да обжалва всяко решение на съда, с което изцяло или частично неговата молба за издаване на заповед за запор е била отхвърлена, като подаде жалба /подлежаща на разглеждане без участие на длъжника, когато молбата за заповед за запор е отхвърлена изцяло/ до съда, посочен от съответната държава членка на Комисията съгласно чл.50 § 1 б."г". На правото на държавите членки, в които се извършва процедурата, е предоставено разрешаването на неуредените в Регламента въпроси досежно съда, компетентен да разгледа жалбата, и производството по разглеждането й /чл.21 § 2 и чл.46 § 1 от Регламента/. При това положение уредбата в Регламента на обжалването на отказа да бъде издадена заповед за запор е допълнена с разпоредба на чл.618б ГПК. Съгласно същата определението на съда, с което се ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари