Определение №60454/13.07.2021 по дело №630/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

За конституционосъобразността на материалноправна норма, на която е придадено обратно действие.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на шести юли две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 630 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Кооперация „Централен Кооперативен Съюз“, гр. София - трето лице-помагач на страната на ответника, срещу решение № 2559 от 20. 11. 2019 г. по в. т. д. № 2633/2018 г. на Софийски апелативен съд, 6 състав, с което е потвърдено решение № 606 от 21. 03. 2018 г. по т. д. № 1455/2017 г. на СГС в обжалваната част, с която по предявения от синдиците на „Корпоративна търговска банка“ АД /н./ срещу „Ню трейд груп“ АД иск по чл. 59, ал. 5 ЗБН е обявено за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка“ АД /н./ извършеното прихващане с изявление от ответника „Ню трейд груп“ АД с вх. № 9442/17. 10. 2014 г. по входящия регистър на деловодството на банката, освен за частта, която всеки от кредиторите на несъстоятелността би получил при разпределение на осребреното имущество, като действието на прихващането в тази му част е отложено до изпълнението на окончателната сметка за разпределение по чл. 104 ЗБН на основание чл. 59, ал. 6 ЗБН.

Касационният жалбоподател поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради нарушения на материалния закон и необоснованост, а допускането на касационното обжалване основава на наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 - 3 и чл. 280, ал. 2 ГПК.

Ответникът по касация – синдиците на „КТБ“ АД /н./ са депозирали отговор на касационната жалба, в който изразяват становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване, съответно – за неоснователност на касационната жалба.

Ответникът „Ню трейд груп“ АД, гр. Враца излага становище, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на обжалваното решение, съответно – за неоснователност на касационната жалба.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като взе предвид доводите на страните и извърши преценка за наличието на предпоставките по чл. 280 ГПК, ал. 1 и ал. 2, приема следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл. 283 ГПК и е процесуално допустима.

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че по силата на договор за банков кредит от 21. 12. 2012 г. и допълнителни споразумения към същия ответникът „Ню трейд груп“ АД е получил от „КТБ“ АД в кредит парични средства, като задълженията на кредитополучателя към 17. 10. 2014 г. по същия договор за кредит са в общ размер на сумата от 11 426 867, 88 евро, формирана от главница, лихви и неустойки. Установил е, че по договор за прехвърляне на вземания от 05. 09. 2014 г., сключен между Кооперация „Централен кооперативен съюз“, като цедент и „Ню трейд груп“ АД, като цесионер ответникът е придобил вземания срещу „КТБ“ АД в размер общо на сумата от 8 299 871, 27 евро по осем договора за индивидуален срочен депозит. Посочил е, че длъжникът - „КТБ“ АД е уведомен от цедента за прехвърлянето на вземанията с писмено известие на 17. 10. 2014 г., като размерът на вземанията по депозитните сметки не се оспорва от банката. Решаващият състав е констатирал, че с писмено изявление вх. № 9442/17. 10. 2014 г. ответникът „Ню трейд груп“ АД е уведомил банката, че извършва прихващане с придобитите от него с горния договор за цесия вземания в размер на сумата от 8 299 871, 27 евро и своето задължение към банката по договор за кредит от

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари