Определение №60454/05.08.2021 по дело №2294/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60454

  гр. София, 05.08. 2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на дванадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 2294/2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на М. С. В. - Р. от [населено място] срещу решение № 152 от 27.07.2020 г., постановено по в. т. д. № 54/2020 г. на Апелативен съд - Варна. С посоченото решение е потвърдено решение № 87 от 10.10.2019 г. по т.д. № 175/2018 г. на Окръжен съд - Силистра, с което по реда на чл.422, ал.1 ГПК е признато за установено в отношенията между „ОББ“ АД и М. В. - Р., че М. В. - Р. дължи на „ОББ“ АД, на основание договор за кредитна линия от 02.09.2013 г. и допълнителни споразумения към него № 1/26.08.2014 г., № 2/20.08.2015 г. и № 3/31.08.2016 г., сумата 35 790.43 евро - главница, част от цялата просрочена главница в размер на 200 000 евро, и законна лихва върху претендираната част от главницата, считано от 03.09.2018 г. до окончателното плащане, за която сума е издадена заповед за изпълнение № 2137/07.09.2018 г. по ч. гр. д. № 1240/2018 г. на Районен съд - Силистра за солидарно осъждане на ответницата с други посочени в заповедта лица.

  В касационната жалба се сочат основания по чл.281, т.2 и т.3 ГПК за недопустимост и за неправилност на обжалваното решение. По изложени в жалбата съображения се прави искане за отмяна на решението, за отхвърляне на предявения иск и за присъждане на разноски.

  Допускането на касационно обжалване се поддържа на основанията по чл.280, ал.2, пр.2 и пр.3 ГПК и по чл.280, ал.1, т.1 - т.3 ГПК, обосновани в изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК..

  В срока по чл.287, ал.1 ГПК е подаден отговор от ответника по касация „Обединена Българска Банка“ АД /“ОББ“ АД/ - чрез юрк. Р. А., който изразява становище за недопускане на обжалваното решение до касационен контрол и за неоснователност на касационната жалба и претендира юрисконсултско възнаграждение по чл.78, ал.8 ГПК.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :

  Касационната жалба е допустима - подадена е от надлежна страна в срока по чл.283 ГПК срещу решение на въззивен съд, което подлежи на касационно обжалване при предпоставките на чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК.

  Производството по т. д. № 175/2018 г. е образувано пред Окръжен съд - Силистра по искова молба на „ОББ“ АД, с която е предявен иск по чл.422, ал.1 ГПК против М. С. В. - Р. за установяване съществуването на вземане в размер на 35 790.43 евро - част от просрочена главница с размер 200 000 евро по договор за кредитна линия от 02.09.2013 г. и допълнителни споразумения към него, предмет на издадена заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417 ГПК. В обстоятелствената част на исковата молба са изложени твърдения, че на 02.09.2013 г. е сключен договор за кредитна линия с ЕТ „Компас ЕСОЕС - Л. В.“ в качеството на кредитополучател и солидарни длъжници М. С. В. - Р., Л. С. В. и М. Ф. В., с който на кредитополучателя е предоставен банков кредит в размер на 300 000 евро, усвоен изцяло от кредитополучателя; Съгласно допълнително споразумение към договора крайният срок за погасяване на кредита е продължен до 31.08.2017 г.; Поради неплащане на две погасителни вноски с падеж 01.08.2017 г. и 31.08.2017 г. кредитът е станал изискуем изцяло за сумата 200 000 евро и след инициирано заповедно производство е издадена заповед за незабавно изпълнение срещу кредитополучателя и солидарните длъжници за част от вземането за просрочена главница, а именно - за сумата 35

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари