Определение №60453/02.08.2021 по дело №2006/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  14

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60453

  гр. София, 02.08.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на осми юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 2006 по описа за 2020г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по две касационния жалби: 1/ касационна жалба на „Застрахователно акционерно дружество Армеец“ АД, представлявано от юрк.Л. М. – Л., против решение № 298 от 03.02.2020г. по гр.д. № 1148/2019г. на Софийски апелативен съд, ГК, 4 състав, в частта, с която, след частични отмяна и потвърждаване на решение № 3043 от 15.05.2018г. по гр.д. № 8539/2017г. на Софийски градски съд, I ГО, 19 състав, касаторът е осъден на основание чл.226, ал.1 КЗ /отм./ да заплати, както следва: на А. К. К. и М. К. К., представляван от своя настойник Д. Х. Ш., сумите от по 126 000 лева и 180 000 лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди съответно от смъртта на К. Т. К. и на Б. Д. Ш., настъпила в резултат на ПТП от 29.08.2015г., ведно със законната лихва върху сумите, считано от 29.08.2015г. до окончателното им изплащане, както и на А. А. Ш. и Д. Х. Ш. сумите от по 140 000 лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на Б. Д. Ш., ведно със законната лихва върху сумите, считано от 29.08.2015г. до окончателното им изплащане, и 2/ касационна жалба на А. К. К., М. К. К., А. А. Ш. и Д. Х. Ш., представлявани от адв.М. Д., срещу същото решение в частта, с която след частични отмяна и потвърждаване на първоинстанционното решение са отхвърлени предявените от касаторите срещу „Застрахователно акционерно дружество Армеец“ АД искове с правно основание чл.226, ал.1 КЗ /отм./ за заплащане на обезщетения за неимуществени вреди, претърпени от смъртта на Б. Д. Ш., настъпила в резултат на процесното ПТП, както следва: за разликата над 180 000 лева до 250 000 лева – по исковете, предявени от А. К. К. и М. К. К., представляван от настойника си Д. Х. Ш.; за разликата над 140 000 лева до 200 000 лева – по исковете на А. А. Ш. и Д. Х. Ш., в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на предявените от А. К. К. и М. К. К., представляван от настойника си Д. Х. Ш., против „Застрахователно акционерно дружество Армеец“ АД искове с правно основание чл.226, ал.1 КЗ /отм./ за заплащане на обезщетения за неимуществени вреди, претърпени от смъртта на К. Т. К., настъпила в резултат на процесното ПТП, за разликата над 126 000 лева до 250 000 лева, както и в частта за разноските. Подадена е и частна касационна жалба от А. К. К., М. К. К., А. А. Ш. и Д. Х. Ш. срещу въззивното решение в частта, имаща характер на определение, с която след отмяна на определение от 22.01.2019г. по гр.д. № 8539/2017г. на Софийски градски съд, I ГО, 19 състав, е изменено първоинстанционното решение, като същото е отменено в частта, с която в полза на адвокатско дружество „К. И. и Я. Н.“ е присъдено адвокатско възнаграждение за безплатна правна помощ над размера от 16 266,26 лева.

  Касаторът – ответник „Застрахователно акционерно дружество Армеец“ АД поддържа, че въззивното решение в обжалваните от него части е неправилно поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа, че въззивният съд неточно е приложил въведения с разпоредбата на чл.52 ЗЗД критерий за справедливост. Твърди, че съдът не е съобразил и отчел в достатъчна степен всички критерии, които имат значение при определяне на размера на обезщетението и поради това е присъдил обезщетения в изключително завишени размери. Счита за неправилен и извода на съда, че съпричиняването на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари