Определение №60452/21.12.2021 по дело №2948/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60452

  София, 21.12.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 16 ноември две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА

  гр.дело № 2948 /2021 година

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от „СИОН-ТД“ ЕООД, ЕИК121714483 против решение № 262183 от 02.04.2021 г. по гр.д.№ 1194/2020 г. на СГС, с което е потвърдено решение № 204779 от 29.08.2019 г. по гр. дело № 48419/2018 г. на Софийски РС. С последното е признато за установено по отношение на касатора, че ищците В. П. К., Л. П. К. и И. П. К. са собственици на основание покупко-продажба, оформена с н.а. № .... г. на поземлен имот с идентификатор .... по КККР на [населено място], съставляващ имот с пл. № ....от кв.....по плана на [населено място],[жк], целият с площ от 747 кв. м.

  В касационната жалба се прави оплакване за неправилност поради нарушение на материалния закон – чл. 108 ЗС, изразяваща се в това, че съдът, при преценка на активната материално правна легитимация на ищците не е обсъдил дали процесния имот е идентичен с този, който е реституиран на праводателите на наследодателя на ищците. Счита, че са нарушени нормите, уреждащи придобивната давност предвид приетото от съда, че касатора не е демонстрирал намерение за своене пред собствениците – ищци и че е необоснован извода на съда, че ищците са посещавали имота и че ответникът не го е придобил по давност, което твърдение счита, че е доказал.

  В изложението по чл. 284, ал.3 т.1 ГПК се навеждат основанията по чл. 280, ал.1, т.1, т.3 и ал.2 пр.3 ГПК по два въпроса. Първия въпрос, по който се твърди противоречие със съдебната практика е: „при направено оспоравне правото на собственост на ищеца с отговора на исковата молба, пълното и главно доказване на това право от страна на ищеца следва ли да обхване и идентичността между сочения като собствен на ищеца имот и този, който той притендира от ответника. Облекчава ли се доказателствената тежест на ищеца и освобождава ли се той от такава досежно идентичността на имота при липса на изрично възражение за липса на идентичност от страна на ответника при положение, че последният е оспорил правото на собственост на ищеца“. Втория въпрос, по който се твърди наличие на основанието по чл. 280, ал.1 т.3 ГПК е: задължително условие ли е при владение на недвижим имот да има отблъскване на трето лице / при липса на съсобственост/ или е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари