Определение №60450/12.07.2021 по дело №2262/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60450

  гр. София, 12.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на първи юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 2262 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Юробанк България“ АД, гр. София срещу решение № 166 от 17. 06. 2020 г. по т. д. № 113/2020 г. на Пловдивски апелативен съд в частта, с която е потвърдено решение № 420 от 15. 07. 2019 г. по т. д. № 121/2018 г. на Пловдивски окръжен съд в частта, с която е отхвърлен предявеният от касатора срещу Д. А. Д. иск по чл. 422, ал. 1 вр. чл. 415, ал. 1 ГПК за признаване за установено съществуването на вземането на банката към ответника за сумата от 131 603, 96 швейцарски франка, представляваща разликата над сумата от 44 454, 44 швейцарски франка - вноски с настъпил падеж в частта за главница за времето от 5. 01. 2014 г. до 15. 05. 2020 г., до пълния предявен размер от 176 058, 40 швейцарски франка, главница по договор за потребителски кредит № HL 41051/05. 08. 2008 г. и прилежащите към него приложение № 1 от 19. 08. 2008 г. и допълнителни споразумения от 26. 06. 2009 г., 05. 07. 2010 г., 31. 08. 2011 г., 18. 04. 2012 г., 20. 09. 2012 г. и от 20. 05. 2013 г., ведно със законната лихва върху сумата от 11. 08. 2017 г., предмет на заповед за незабавно изпълнение № 8752 от 12. 09. 2017 г. и изпълнителен лист № 10223 от 13. 09. 2017 г., издадени по ч. гр. д. № 12617/2017 г. по описа на ПРС.

  Касаторът поддържа, че въззивното решение в обжалваната част е неправилно поради нарушение на закона. Оспорва извода на въззивния съд, че не е настъпила предсрочната изискуемост на кредита, тъй като нотариалната покана, съдържаща волеизявлението на банката, че счита вземането по договора за кредит за предсрочно изискуемо, е връчена на адвокат М., който е бил упълномощен само за съдопроизводствени действия с оглед упълномощаването му с адвокатско пълномощно по образец. Изразява становище, че в случая е било налице общо пълномощно по смисъла на чл. 34 ГПК, тъй като представеното пълномощно било от т. нар. „адвокатски кочан“ и пораждало представителна власт за упълномощения адвокат М. да получи нотариалната покана. Освен това излага съображения, че при връчване по възлагане от нотариус се прилагат разпоредбите на чл. 37-58 ГПК, които не изискват съобщението /в случая нотариалната покана/ да бъде връчено на лице, което е упълномощено да го получи. Касаторът твърди, че по делото не е обсъдено дали ответникът се счита за уведомен по смисъла на чл. 47, ал. 5 ГПК. Прави искане за отмяна на решението в обжалваната част.

  Допускането на касационното обжалване основава на наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. В първата част на изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, без да формулира конкретен правен въпрос, касаторът твърди, че въззивното решение противоречи на практиката на ВКС, поради което е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за достъп до касация, като се позовава на произнасянето на съда в отклонение от Тълкувателно решение № 5 от 12. 07. 2018 г. по тълк. д. № 5/2015 г. на ОСГТК на ВКС, решение № 148 от 2. 12. 2016 г. по т. д. № 2072/2015 г. на ВКС, І т. о. и определение № 142 от 29. 05. 2018 г. по т. д. № 1883/2017 г. на ВКС, І т. о. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК поставя следните въпроси, за които

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари