Определение №60449/12.07.2021 по дело №2144/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60449

  гр. София, 12.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на първи юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

  ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

  Мадлена Желева

  при секретаря ......................................, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д. № 2144 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Велико И. П., [населено място], срещу решение № 145/16.07.2020 г., постановено по в.т.д. № 8/2020г. на Варненски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 124/07.10.2019 г. по т.д. № 33/2019 г. на Добрички окръжен съд за осъждане на касатора да заплати на Гаранционен фонд, [населено място], на основание чл.288, ал.12, във връзка с ал.1, т.2, б. „а“ КЗ /отм./, във връзка с чл.45 ЗЗД сумата от 137 202,29 лв., представляваща присъдено с влезли в сила съдебни решения по гр.д. № 13819/2012 г. на Софийски градски съд и гр.д. № 1545/2015 г. на Софийски апелативен съд и изплатено на законен наследник на починало при ПТП лице обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба по т.д. № 33/2019 г. на Добрички окръжен съд – 08.02.2019 г. до окончателното изплащане на сумата.

  Касаторът поддържа, че въззивното решение е неправилно, а допускането на касационно обжалване основава на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК.

  Ответникът Гаранционен фонд оспорва касационната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

  Касационната жалба е редовна – подадена е от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел за безспорно установено, че вследствие на причиненото от водача на лек автомобил Велико И. П. ПТП от 08.09.2011 г. е настъпила смъртта на А. В. Д., като по силата на влезли в сила съдебни решения по гр.д. № 13819/2012 г. на СГС и гр.д. № 1545/2015 г. на САС Гаранционен фонд е изплатил на законния наследник на починалата сумата от 137 202 лв. – главница, лихви и разноски. Счел е за неоснователно релевираното от Велико И. П. оплакване относно липсата на правно основание за изплащане на обезщетението от Гаранционен фонд, а не от ЗАД „Алианц България“ АД. Констатирал е, че ответникът е имал валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“ при ЗАД „Алианц България“ АД, със срок на покритие 23.10.2010 г. – 22.10.2011 г., при застрахователна премия, платима на две вноски, съответно до 22.10.2010 г. и до 22.03.2011 г., както и че само първата вноска е платена. Съобразявайки уговореното в застрахователната полица, че при неплащане или непълно плащане на дължими вноски застраховката се прекратява автоматично към 24.00 часа на петнадесетия ден, считано от датата на падежа, както и неплащането на втората вноска, въззивният съд е приел, че е осъществен фактическият състав на чл.202, ал.1, изр.2, пр. последно КЗ /отм./ относно прекратяване на договора от застрахователя поради неплащане на пълния размер на разсрочена вноска от застрахователната премия. Изложил е съображения, че на основание чл.202, ал.2, изр.2 КЗ /отм./ писменото предупреждение от застрахователя за прекратяване на договора се счита за връчено по силата на закона. Посочил е, че застрахователят е изпълнил задължението си да уведоми Информационния център на Гаранционен фонд относно прекратяването на застрахователния договор на 27.04.2011 г. Посочил е още, че в мотивите на влязлото в сила решение по гр.д. № 13819/2012 г. на СГС изрично е прието, че застрахователният договор е прекратен преди настъпване на процесното ПТП, като е изтъкнал, че този правопораждащ юридически факт е обхванат от силата на пресъдено нещо на решението и не може да бъде пререшаван в настоящото производство.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари