Определение №60448/03.06.2021 по дело №1116/2021

Спорът е разрешен с Решение №60279/08.12.2021 по дело №1116/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи май две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Ерик Василев

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 1116 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Електроразпределение Север“ АД против решение № 260009/19.08.2020 г., постановено по гр.д.№ 390/2020 г. от състав на Окръжен съд – Русе.

Ответникът по касационната жалба не е представил писмен отговор.

Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

Мотиви

С обжалваното решение, съдът е приел, че предявения отрицателен установителен иск е основателен и е потвърдил постановеното в този смисъл решение на първата инстанция.

Съдът е приел, че за да възникне в полза на ответното дружество потестативното право да извърши тази корекция, то трябва да установи , чрез пълно и насрещно доказване, че процесното количество е реално доставено и консумирано в обекта на потребление след монтажа на СТИ. Прието е, че такива доказателства не са ангажирани. Съдът е приел, че в протокола не е удостоверен монтажът при нулеви показания в регистър 1.8.3., като от този документ, нито от други събрани по делото доказателства се установява към датата на монтажа процесното СТЕ да е било с нулеви показания по невизуализираните регистри, конкретно по 1.8.3., за да бъде направен извод, че процесната ел. енергия в невизуализирания дисплей е натрупана след монтажа на СТИ и не е съществувала (т.е. е била занулена) към него момент – 11.02.2016 г. Освен това съдът е приел, че процесното СТИ не отговаря на изискванията на НАРЕДБА за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (изм., бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.), като съгласно чл.662 ал.1 електромерът трябва да има показващо устройство – електромеханичен регистър или електронен дисплей. Посочено е че при изобразяване на паметта трябва да е възможно идентифицирането на всяка използвана тарифа, а при дисплей с автоматична последователност всяко изобразяване на регистъра за целите на отчитане трябва да се задържа за минимум 5 s; съгласно ал.5 натрупаната по време на употреба обща електрическа енергия трябва да е невъзможно да се промени. Въз основа на горното, съдът е приел, че целите на наредбата са потребителят да е в положение на известност относно потребената от него енергия, докато процесното начисление е извършено на база на регистър, който не се показва на дисплея, а съдържанието на тази памет не е било известно на ищеца.

Съдът не е обсъдил данните от заключението на вещото лице, че е налице софтуерна намеса в отчитащото устройство.

Касационен въпрос

Сочи се правен въпрос, съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №150/26.06.2019 по дело №4160/2018
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа…

Цитирано в

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №60279/08.12.2021 по дело №1116/2021
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа енергия и следва ли да се ангажира отговорността на купувача по реда на чл. 183 ЗЗД в този случай?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари