Определение №60447/12.07.2021 по дело №656/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60447

  гр. София, 12.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на шести юли през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

  ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

  Мадлена Желева

  при секретаря ......................................, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д. № 656 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на А. Б. Близнашка, гр. София срещу решение № 2703/05.12.2019 г., постановено по т.д. № 301/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 2056/03.11.2017 г. по т.д. № 1464/2017 г. на Софийски градски съд в частта, с която е обявено за относително недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността, по иск с правно основание чл.59, ал.5 ЗБН, предявен от А. Н. Д. и К. Х. М. в качеството им на синдици на „КТБ“ АД /н./, против А. Б. Близнашка, Изявление за прихващане с вх. № 9750/24.10.2014 г. на „КТБ“ АД /н./ между вземане на ответницата, придобито от Е. В. Р. по договор за цесия от 21.10.2014 г. и произтичащо от договор за депозит № 113768/08.08.2013 г., и нейно ликвидно задължение към „КТБ“ АД /н./, произтичащо от договор за банков кредит от 26.05.2014 г., освен за частта, която всеки от кредиторите на несъстоятелността би получил при разпределението на осребреното имущество, като действието на прихващането в тази му част се отлага до изпълнението на окончателната сметка за разпределение по чл.104 ЗБН, на основание чл.59, ал.6 ЗБН.

  Касаторът поддържа, че решението е неправилно, а допускането на касационното обжалване основава на наличието на предпоставките по чл.280, ал.1, т.2 и т.3 ГПК. Направено е и искане за отправяне на преюдициално запитване до СЕС.

  Ответникът – синдиците на „КТБ“ АД /н./ оспорват жалбата.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

  Касационната жалба е редовна – подадена е от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел за установени следните факти по делото: С Решение № 73/20.06.2014г. на Управителния съвет на БНБ „КТБ“ АД е поставена под специален надзор, чийто срок е удължен до 20.11.2014г. с Решение № 114/16.09.2014г. на Управителния съвет на БНБ. С Решение № 138/06.11.2014г. на Управителния съвет на БНБ на „КТБ“ АД /н./ е отнет лицензът за извършване на банкова дейност поради отрицателен собствен капитал на банката и е взето решение да бъде подадено искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност на основание чл. 9, ал. 6 ЗБН. С Решение № 664/22.04.2015г., постановено по т.д. № 7549/2014г. от Софийски градски съд, е обявена неплатежоспособността на банката; определена е началната дата на неплатежоспособността – 6.11.2014г.; открито е производство по несъстоятелност и банката е обявена в несъстоятелност. С Решение № 1443/03.07.2015г., постановено по т.д.№ 2216/2015г. от Софийски апелативен съд, е отменено първоинстанционното решение в частта за началната дата на неплатежоспособност и за такава е определена датата 20.06.2014г.

  На 22.05.2014г. е бил сключен договор за банков кредит между „КТБ“ АД и А. Близнашка, по силата на който банката е предоставила сумата от 42000 евро със срок на погасяване от 120 месеца. С договор от 05.02.2010г. банката е открила сметка на потребителя Е. В. Р. и след това с анекс от 08.08.2013г. е открита банкова сметка при условията на преференциален срочен депозит. В периода на постановяване на решенията на СГС и САС за откриване на производството по несъстоятелност, на 24.10.2014г. с Уведомление вх. № 9748/24.10.2014г. Е. Р. е уведомила банката, че на 21.10.2014г. е подписан между нея като цедент и А. Близнашка като цесионер договор, с който цедентът е прехвърлил на цесионера вземането си към

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари