Определение №60446/12.07.2021 по дело №1534/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60446

  гр. София, 12.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на шести юли през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

  ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

  Мадлена Желева

  при секретаря ......................................, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д. № 1534 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Д. С. В., [населено място], срещу решение № 804/15.04.2020г., постановено по т.д.№ 5755/2019г. от Софийски апелативен съд, с което след отмяна на решение № 1386/06.07.2019г. по т.д.№ 1468/2017г. на Софийски градски съд е обявено за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка“ АД /н./, [населено място], по иск по чл.59, ал.5 ЗБН, прихващане, извършено с изявление за прихващане с вх.№ 10040/29.10.14г., отправено от Д. С. В. до „КТБ“ АД /н./ с вземане по изявлението за прихващане в размер на 87034,44 лв., която сума е левовата равностойност на 44500 евро, придобито от Д. С. В. чрез цесия, съгласно уведомление вх.№ 10014/29.10.2014г., с което представител на „Д.“ АД съобщава на „КТБ“ АД /н./, че с договор за цесия от 20.10.2014г. „Д.“ АД е прехвърлило на Д. С. В. свое парично вземане в размер на 87034,44 лв., която сума е левовата равностойност на 44500 евро, и представлява част от вземането по негова депозитна сметка IBAN:BG 80 KORP9220201503301, открита при „КТБ“ АД /н./ съгласно договор № 17313 за индивидуален срочен депозит от 24.01.2009г., както и с уведомление вх.№ 10039/29.10.2014г., подадено от Д. С. В. за извършена цесия от 20.10.2014г., въз основа на която е придобил от „Д.“ АД парично вземане в размер на 87034,44 лв., представляваща равностойност в евро на 44500 евро, срещу вземане на „КТБ“ АД /н./ към Д. С. В. по договор за банков кредит в евро от 09.10.2007г., сключен между „КТБ“ АД /н./ като кредитор и Д. С. В. като кредитополучател, като в останалата част по иска по чл.59, ал.3 ЗБН първоинстанционното решение е обезсилено.

  Касаторът поддържа, че решението е недопустимо и неправилно, а допускането на касационното обжалване основава на наличието на предпоставките по чл.280, ал.1, т.2 и т.3 ГПК.

  Синдиците на „Корпоративна търговска банка“ АД /н./ оспорват жалбата.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

  Касационната жалба е редовна – подадена е от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е посочил безспорните факти по делото, а именно: С Решение № 73/20.06.2014г. на Управителния съвет на БНБ, съгласно извлечение от протокол № 11 от заседанието, проведено на 20.06.2011г., на основание чл.115, ал.1, т.2 и 3, чл.116, ал.1, чл.116, ал.2, т.2, 3, 6 и 7, във връзка с чл.103, ал.2, т.24 ЗКИ, „КТБ“ АД е поставена под специален надзор, чийто срок е удължен до 20.11.2014г. с Решение № 114/16.09.2014г. на Управителния съвет на БНБ.

  С Решение № 138/06.11.2014г. на Управителния съвет на БНБ, съгласно извлечение от протокол № 27 от заседанието, проведено на 6.11.2014г., на основание чл.36, ал.2, т.2 във връзка с чл.103, ал.1, т. 1, чл. 103, ал. 2, т.25 и чл. 151, ал. 1 ЗКИ, на „КТБ „ АД /н./ е отнет лицензът за извършване на банкова дейност, поради отрицателен собствен капитал на банката и е взето решение да бъде подадено искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност на основание чл. 9, ал. 6 ЗБН.

  С Решение № 664/22.04.2015г., постановено по т.д. № 7549/2014г. от Софийски градски съд, е обявена неплатежоспособността на банката; определена е началната дата на неплатежоспособността – 6.11.2014г.; открито е производство по несъстоятелност и банката е обявена в несъстоятелност. С Решение № 1443/03.07.2015г., постановено

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари