Определение №60444/02.06.2021 по дело №3929/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60444

  София, 02.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори март през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 3929 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – гр. София, чрез юрк. М. И., против решение № 4887 от 11 август 2020 г., постановено по гр.д. № 15906/2019 г. по описа на Софийския градски съд, с което се потвърждава решение № 158396 от 28 юни 2017 г., постановено по гр.д. № 75537/2016 г. по описа на районния съд в гр. София, с което е признато за незаконно и отменено извършеното със заповед № 45-01-464/04.11.2016 г. уволнение на И. Х. К. от длъжността „старши инспектор“ в отдел „Летателна годност на гражданските въздухоплавателни средства“, дирекция „Авиационна безопасност“ при касатора, К. е възстановен на работа на заеманата преди уволнението длъжност, и касаторът е осъден да му заплати сумата 22758 лева обезщетение за периода 04.11.2016 г.-04.05.2017 г., през който е останал без работа поради незаконното уволнение, ведно със законната лихва от предявяването на иска.

  В касационната жалба се твърди, че решението е неправилно по всички основания на чл. 281, т. 3 ГПК. Сочи се, че въззивният съд не е анализирал доказателствата, представени от касатора в хода на делото пред районния съд, доказващи извършеното нарушение на трудовата дисциплина от К.; не били съобразени и неговите обяснения, в които той твърди и не отрича, че е завил и развил „няколко болтчета“ по летателния апарат. Според касатора това действие е вид техническа интервенция в проверявания самолет, което инспекторът не е имал право да извърши, но съдът не го е съобразил, въпреки въззивната жалба и писмените бележки. Съдът освен това е отказал да обсъди приложимата уредба на ЕС – прегледът на летателната годност на инспекторите според т. М.Б.902, б. „б“ от Регламент (ЕО) № 1321/2014 г. на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряване на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи, включва изпълнението единствено на документален преглед съгласно изискването на т. М.А.710 от Регламент (ЕО) № 1321/2014 г. Поддържа се, че прегледът на летателната годност изисква визуална инспекция, която налага отваряне на панели, тестване на аварийно оборудване, както и посочените в т. М.А.710, б. „с“ от Регламент (ЕО) № 1321/2014 г. действия, но в никакъв случай не изисква пряк контакт с проверяваната машина, какъвто е осъществен в случая, и какъвто К. не отрича да е извършил, а според сочените правила всякакви фактически и физически намеси в проверявания летателен апарат са недопустими за инспекторите. Според приложени писма К. е извършил изпълнение на техническо обслужване и укрепване на основни елементи от системата за управление на самолета, двигателя и друго оборудване, смазване и гресиране на основните възли на въздухоплавателното средство, без да има право на това. Съдът е взел предвид само изявленията на К., но не и доказателствата, представени от касатора. В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване се поддържа, че обжалваното решение е очевидно неправилно.

  Ответникът И. Х. К., с адрес в [населено място], представляван от адв. С. Л.-Н., в писмен отговор иска недопускане на касационното обжалване и сочи доводи за неоснователност на жалбата по същество.

  Въззивният съд взема предвид, че страните са били в трудово правоотношение, по което ищецът заемал длъжността „старши инспектор“ в отдел „Летателна годност на гражданските въздухоплавателни средства“, дирекция „Авиационна безопасност“ при касатора; със заповед от 29.09.2016 г. ищецът бил командирован със задача преглед на летателна годност на въздухоплавателно средство във връзка с подадено заявление от собственик на самолет; проверката била извършена на 30.09.2016 г.; със заповед от 04.11.2016 г. му било наложено дисциплинарното наказание „уволнение“ на основание чл. 190, ал. 1, т. 7 КТ за това че, на 30.09.2016 г. при извършване на проверка на летателната годност

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари