Определение №60443/02.06.2021 по дело №4103/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60443

  София, 02.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети март през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 4103 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на 203-та Профилирана езикова гимназия „С. М.”, с адрес в гр. София, представлявана от директора Т. Т., чрез адв. Е. З., против въззивно решение № 5000 от 14 август 2020 г., постановено по в.гр.д. № 16847/2019 г. по описа на Софийския градски съд, с което е отменено решение № 242201 от 14 октомври 2019 г., поправено с решение № 266093 от 4 ноември 2019 г., поправено с решение № 93367 от 16 май 2020 г., и допълнено с решение № 45003 от 19 февруари 2020 г., поправено с решение № 93367 от 16 май 2020 г., постановени по гр.д. № 23319/2019 г. по описа на районния съд в гр. София, в частите, с които са отхвърлени предявените от С. П. Д. искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ, и вместо това е признато за незаконно уволнението, извършено със заповед № 1932-295/01.03.2019 г. на директора на гимназията за прекратяване на трудовото правоотношение на Д. на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, и ищцата е възстановена на заеманата преди уволнението длъжност „заместник-директор, учебна дейност”. С въззивното решение училището е осъдено да заплати на Д. сумата 342,72 лева на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, вр. чл. 225, ал. 1 КТ обезщетение за оставане без работа за периода 06.04.-09.04.2019 г., и сумата 2024,88 лева на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, вр. чл. 225, ал. 2 КТ - разлика в заплатите със законната лихва върху главниците от датата на предявяване на иска за периода 10.04.-05.09.2019 г., ведно със законната лихва.

  В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа се, че по делото е безспорно установено, че ищцата не притежава изискуемата според длъжностната характеристика за процесната длъжност трета професионална квалификационна степен; че уволнението на служителката е продиктувано от нуждите на образователния процес и същото не представлява злоупотреба с право; че работодателят е действал добросъвестно при извършването на промяна в изискванията за заемане на длъжността, тъй като изменението е въведено с оглед нуждите на работата. Сочи се, че въпреки че правилото на чл. 55 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти /отм./ не е императивно за придобиването на професионална квалификационна степен, и в частност – трета в случая на ищцата, това е възможност, от която работодателят законосъобразно се е възползвал с оглед повишаване изискванията и равнището на образование и подобряване на учебно-възпитателния процес. Поддържа се, че въвеждането на изискване за притежаване на определена професионална квалификационна степен с длъжностната характеристика само по себе си не може да се окачестви като промяна, противоречаща на нормативно установените държавни образователни и квалификационни изисквания, както и че професионалното развитие и продължаващата квалификация на педагогическите кадри се извършват в хода на професионалната им дейност, за което държавата е създала правна рамка, ред и условия. Затова неправилен бил изводът, че в заповедта некоректно е посочена Наредба № 12 от 01.09.2016 г. /отм./. Подчертава се, че основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ предполага новите изисквания да са въведени в нормативни актове, длъжностна характеристика или щатно разписание в хода на действие на трудовото правоотношение, като в случая нововъведеното изискване в длъжностната характеристика е продиктувано от обективна причина: подобряване на качеството на учебно-възпитателния процес. Също така се сочи, че ищцата не е успяла да обори презумпцията за добросъвестност на работодателя по чл. 8, ал. 2 КТ. В изложението по чл. 284, ал. 1, т. 1 ГПК се поставя правен въпрос в приложното поле на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари